Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Studal.Org - Помощ за студент и студент

Радваме се, че дойдохте на сайта bseen2.biz и се надявате, че ще ви помогне да напишете вашето образование. Сайтът има цялата информация за различни теми. Опитахме се да го извадим от заглавията, но ако програмата забрани заглавието, се извиняваме. Ако информацията ви е била полезна, тогава винаги можете да кажете на този файл на Вордовски от нашия сайт.

Търсене в този сайт:

Последни публикации:

Общи изисквания за организацията на образователния процес ПМ 01. Организиране на физическа култура и спортни дейности на хора с увреждания
Резултати от обучението и производствената практика (по специалност) ПАСПОРТЪТ НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО (по специалността)
Ис материалдарыры кімдерді таныстырамыз? Kepil zaty не задържа табляла?
Раздел 1. "Пропедевтика на вътрешните болести". 1. Технология на събирането на анамнези Развитието на манипулацията и овладяването на професионални и общи компетенции е предпоставка за приемане на студентите в учебната практика въз основа на лечебното заведение
Раздел 1. "Пропедевтика на вътрешните болести" Мястото на образователната практика в структурата на ОПОП
Раздел 1. "Пропедевтика на вътрешните болести" ИЗМЕРВАТЕЛНИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И УМЕНИЯ ПО ДИСКАПИНА
Допълнителни:. 1. Иванова А.М. Хомеопатия за всички Оценени точки
Допълнителна: Тема 8: Опаковане и етикетиране на хомеопатичните лекарства
Подгответе пелетите според хомеопатичното ръководство на W. Schwab, изпълнете определението за качество, пакет Алгоритъм на технологията на суспендиращите мазила
Алгоритъм на технологията на емулсионни мехлеми Рецепти за задачи
Тема 3: Изготвяне на инфузии и бульони за Schwab Приготвяне на тинктури (тинктура) от сухи растения или пресни животински тъкани
Тема 9: Контрол на качеството на хомеопатичните лекарства Тема 8: Хомеопатични сиропи. Еликсири. Разтваряне хомеопатично
Тема 7: Хомеопатични лекарствени разтвори за инжекции. Очни капки. Капки за носа Тема 6: Хомеопатични матрични тинктури. Инфузиите и бультите са хомеопатични. Разтворите и разрежданията (потенции) са хомеопатични
Допълнителни:. 1. Иванова А.М. Хомеопатия за всички Тема 4: Общи правила за предписване на предписания за хомеопатични лекарства
Допълнителни:. 1. Иванова А.М. Хомеопатия за всички Контрол на знанията по темата: Появата и развитието на хомеопатията. Основи на хомеопатията
Тема 1: Появата и развитието на хомеопатията. Място на хомеопатията в съвременната медицина. Основи на хомеопатията. Основни принципи на хомеопатията. Научната основа на хомеопатичния метод Методи на преподаване и преподаване. · Практически часове: дискусия, представяне на резюмета, слайдшоу, превод на ключови думи на други езици (Казах
Информация за контакт: местоположение на отдела Инструмент за измерване на крайния контрол под формата на изпитване
Методи на преподаване и преподаване Тема 3. Макроикономическа нестабилност: икономически цикли, безработица, инфлация
Под ръководството на учителя Тема 11. Платежен баланс и валутни курсове
Тема 7. Макроикономическо равновесие на стоковите и паричните пазари. Модел IS-LM Тема 13. Международна търговия и търговия
Тема 11. Платежен баланс и валутни курсове. Контролни въпроси и задачи за обсъждане: Причините, същността, видовете и социално-икономическите последици от инфлацията
Тема на термините График за доставка и изпълнение на задачите за CDS
Модерни инструменти, инсталации (щандове), необходимост от специализирани лаборатории и класове Организиране на текущ и междинен контрол над дисциплината. Оценка на съответствието с необходимите резултати от обучението
Проби от тестови задачи Предмет на резюмета, творчески задачи, есета
Работа с литературата II. МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА СТУДЕНТИ
Раздел 3. Образователна и методическа подкрепа на дисциплината Лекции 6. Култура на Русия: от средновековието до наши дни
Образование на пълно работно време Целта и целите на изследването на дисциплината
Образователно-методическа и информационна подкрепа на дисциплината (модул) Управленският стил на обучителната група, в който политиката на групата се развива въз основа на дискусиите, ръководени от обучителя, и на решенията, направени в групата
Да се ​​опише процесът на взаимодействие и разкриване на участниците в тренировъчната група в процеса на нейното развитие, модел, наречен Група, чиито членове имат едни и същи характеристики по някои параметри
Обученията, при подготовката на програми, всичко е изградено около един конкретен комуникативен проблем и начините за решаването му Използва се комбинация от различни техники и методи, насочени към развиване на уменията или способностите на човека
Карта на наблюденията на водещите Примерни теми на курсовата работа. Курсът не е предвиден в учебната програма за тази дисциплина
Списък на въпросите, които трябва да бъдат обсъдени Списък на въпросите, които трябва да бъдат обсъдени
Структура и трудоемкост на дисциплината Обяснителна бележка. Държавна образователна институция
Тема 14. Самосъзнание за личността Какви качества са ключови?
Отделни различия в способностите на хората Кои преценки за характера са правилни и защо?
Тема 17. Природа Кои от следните свойства характеризират дадено лице като индивид и кой - като човек?
Тема 14. Личност Какви характеристики на стила показаха те?
Тема 12. Дейност на речта Индивидуален стил на дейност
Раздел 4. Човекът като предмет на дейност Списък на контролните въпроси за самооценка на студентите. - Въпроси за самооценка
От чувствата, изброени по-долу, изберете тези, които са свързани с моралното, интелектуалното, естетическото. Оправдайте избора си Филогенетични аспекти на емоциите
Тема 9. Емоции и чувства Какви операции и методи характеризират хода на решаването на проблема?
Тема 6. Мислене Какви психологически механизми на паметта са в основата на описаните факти?
Отделни функции на паметта Възприемане на време и личност
Раздел 2. Когнитивни психични процеси Списък на контролните въпроси за самооценка на студентите
Списък на контролните въпроси за самооценка на студентите. Извършете теста: 1. Посочете най-точната дефиниция на предмета на психологията: A Раздел 1. Въведение в научната психология
Изисквания за нивото на дисциплина Образователно-методично, информационно и материално-техническо
Софтуер и интернет ресурс допълнителен
ИЗДАВАНИЯ В ФОРМУЛА ЗА ИЗПИТВАНЕ Психологически характеристики на терористичната личност
Психологически фактори за развитието на личността на модерен терорист Логиката на тероризма
Антропологични концепции за причините за престъпността Генетичен произход на престъпността
Агресия и нарушение на поведението Условия за формиране на агресивно поведение на личността
Агресия и агресивно поведение Индивидуална и групова терапия
Видове крадци крадец Компютърни престъпления
Корпоративни престъпления Антисоциална (социопатична) личност
Грешна мотивация Условия за формиране на нарушение на поведението
Неизявен тип девиантно поведение Медицинска класификация на девиантно поведение
Психологическа и правна класификация на отклоняващото се поведение Структура на девиантно поведение
Престъпление, предизвикано от чувство на неудовлетвореност Теорията на очакванията и диференциалната теория
Концепцията за бихейвиоризъм - науката за поведението Понятието за лице, извършило престъпление (теорията на Й. Ейсенк)
Съответствието на физическите данни, физическите аномалии и престъпленията Концепцията за родени престъпници (теория на C. Lombroso)
Понятието за социални отклонения Видове социални норми и механизми за тяхното функциониране
Норми в психологията и правото Концепцията за социалните норми
Социално-психологически теории за престъпността Криминално-социологически теории за престъпността
Тема 5. Класификация на видовете девиантно поведение Тема 16. Съвременни концепции, определящи практиката за повлияване на престъпността
Тема 6. Класификация на видовете девиантно поведение Тема 3. Биологичен произход на престъпното поведение
ОБЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА. Психологията на престъпността Yerkin saada sayasata degenimiz не?
Пелас износ - експорт за внос shogeremiz 8 страница Пелас износ - експорт за внос shogeremiz 7 страница
Износ за износ - износ за износ - 6 страници Taza износ - внос за износ shogeremiz 5 страница
Пелас износ - експорт за внос shogeremiz 4 страница Пелети износ - експорт за внос shogeremiz 3 страница
Пелас износ - експорт за внос shogeremiz 2 страница Износ - експорт за износ -
Mak 2203 MACROECONOMICS 16 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 15 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 14 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 13 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 12 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 11 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 10 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 9 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 8 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 7 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 6 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 5 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 4 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 3 страници
Mak 2203 MACROECONOMICS 2 страници Mak 2203 MACROECONOMICS 1 страница
CRITICISM EST, ИЛИ НИЕ, НА КУРСА, КАКТО Е, КАКВА Е, НИКОГА ПОСТОЯННИ ИЗПОЛЗВАНИЯ, ИЛИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТЕ ТОЗИ СЛЕД КАК ДА ГО НАПРАВИТЕ?
ДЕН ТРЕЙД: Кой ме изхвърли? Ден два: Истината ще те премахне
Наранявания на ларинкса Чужди тела на носа и парасанални синуси
Наранявания на носа и парасановите синуси Чуждестранно тяло на ухото
Увреждане на ушите Урок: Елементи на енергийната система (конструкция на горивната помпа с високо налягане)
Културата на Украйна перхої третини ХХ ст Могат ли да се появят спазми в принудителното седящо положение на пациентите?
Пробна задача Б. Процент на снежинка под формата на елемент от кръв
Какви диагностични методи не са необходими за установяване на чужди тела на параналните синуси? Дали палатлните сливици се отнасят до периферните органи на имунната система?
Какви са предимствата на мастоидопластиката при обосновани показания? Какъв е клиничният курс на хроничния мезотимпанит?
Каква е физиологичната роля на тимпаничната мембрана? Віра в споільне походження і квону спорідіність под формата на tvarin chi roslin
Приятелски мач. 22 милиона рубли. към това; близо до 20 милиона рубли Предметът на културната антропология е приключението и основното развитие на народа по време на часовете на народното преплитане на създанието до властта на страната. (Преди много време хората на света)
Мащабът на ролите се увеличава до самоосвещение и саморазпращане Самооцінка додатност до самоосвіти и саморозвитку особещо
Контрол на въвеждане на тест в курса "Психология и педагогика" Окончателен контрол на изпита по дисциплината "Психология и педагогика"
схеми. части Тест върху анатомията, физиологията и патологията на органите на слуха, речта и зрението
Тест по темата "Икономически растеж и макроикономическа нестабилност". Тест 3 Тест за "Макроикономически баланс: класически и кейнсиански модели". Тест 2
Тест за изследване на ОНТ заболявания, 1997 г. Клинична анатомия и физиология на ухото. Методи на изследване на слуха и вестибуларния апарат. Болести на външното ухо
Медицински факултет 4 курса Примерни теми, разбира се, работят върху дисциплината
Субекти на контролни работи. 1. Концепцията за държавна иновационна политика От дисциплина "Контрол и ревизия"
Списък на препоръчваните курсове Тема 2: Трепилска култура на територията на Украйна
Томас Бах (2013 г. - включително) Хуан Антонио Самаранч (1980-2001 г.)
Майкъл Морис Килалин (1972-1980 г.) Ейвери Брандадей (1952-1972 г.)
Йоханес Зигфрид Едстром (1946-1952 г.) Анри де Байут-Латур (1925-1942)


Първо | Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Следващ | ПоследнотоКогато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.238 сек.)