Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

На културата. историята на световната култура

Прочетете още:
  1. Културологията като наука за културата
  2. Социално-културни изследвания (културология, антропология, социална философия, социология, филология)
  3. Тема 1. Културни изследвания в системата на хуманитарното знание
  4. Тема 1. Културни изследвания в системата на хуманитарното знание

историята на световната култура

Редактор G.A. Klebche.

Коректори LI Ганина, К. Федорова

Дизайн на художника A.V. Лебедев

Оригиналното оформление е направено от O.V. Belynskoy

Продуциращи редактори NA. Lalayan, G.A. Полякова

Лицензия № 071252 от 4 януари 1996 г. Подписана в печат за 2.03.98

Форматът е 70x100 1/16. Дир. Печ. л. 48.75. Uch.-ed. л. 32.65

Екстри. циркулира 5000 копия. Поръчка 1819

Издателство "Култура и спорт"

Издателска асоциация "UNITY"

Генерален директор V. Zakaidze

123298, Москва, Teplichnyi per., 6. Тел. (095) 194-00-15 Тел / факс (095) 194-00-14. Е. поща: unity@orc.ru

Отпечатано в GUP IPK "Ulyanovsk House of Press" 432601, Уляновск, ул. Гончарова, 14


1 Еудемонизмът е етично направление, като се има предвид щастието, блаженството (гръцката еудиимония) като върховна цел на човешкия живот.

2 Виж: К. К. Долгов. От Kierkegaard до Camus: Есета за европейската философска и естетическа мисъл на 20-ти век. - M., 1990. - стр. 202.

1 Философски енциклопедичен речник. - М., 1983. - Р.292-293.

2 Sorokin P.A. Мъжът. Цивилизация. Обществото. - М., 1992. - P.218-219.

1 Бердяев Н.А. Себепознание. - М., 1991. - стр. 320-321.

1 Конформизъм (от края на късния conibnnis - подобен, съвместим) - адаптивност, пасивно приемане на съществуващи поръчки, преобладаващи мнения, липса на собствени позиции.

1 Архетипът - от аналитичната психология на Юнг, в несъзнателната форма на възприемане на основните структури на ежедневието: любов, насилие, щастие, труд,

2 Mankurtizm - социално-психологическа концепция, характеризираща се с разпадането на ценностната система, създадена и натрупана от опита на предишните поколения, и презрение към тях на съвременните хора, които са загубили историческото съзнание (памет).

1 Бердяев Н.А. Значението на историята. - M., 1990. - стр. 164.

1 Екзистенциализъм (latelat.exsistentia - existence) е философията на съществуването. Посоката във философията, която възникна в началото на ХХ век.

1 Jaspers К. Значението и предназначението на историята. - М.: Република 1994 г. - стр. 32.2 Пак там. С 55.

3спанишад (санскрит - тайно знание) - последната част от Ведите, паметник на древноиндийската литература. Упанишадите са основата на всички религиозни и философски системи на Индия, които са православни (религиозни владетели на Ведите).

4 Буда (осветен санскрит) - името, дадено на основателя на будизма Сидхарта Гаутама Шахя Муни (623-544 г.пр.н.е.)

5 Заратустра (Зороастрийско) (V-1-ва половина на 6-ти век) е пророк и реформатор на древната иранска религия. Неговата религия се характеризира с дуализъм на доброто и злото, човек трябваше да води праведен образ.

1 Jaspers К. Значението и предназначението на историята. 2-ра ed. - М., 1994. - стр. 67.

1 синкретизъм (от гръцкия синкретизъм - композиция) - комбинация от разнообразни възгледи.

1 На описанието на другите етапи виж: Roginsky Ya.Ya. За произхода на изкуството Izd-vo MGU, 1982. - стр. 10-12.

1 Виж: Gribunina, NG. История на световната художествена култура. - Tver, 1993. - От 11 до 12.

1 От гръцки. петрос - камък и дърворезба - същите като скални рисунки.

1 От тера мама - мастна земя.

2 Ямалската култура на енолитската епоха (втората половина на III - началото на второто хилядолетие пр. Хр.) В степите на Източна Европа. Тя е кръстена след гробищата под могилите.

3 От Бретон. детски кът и леш камък.

1 Мегалит - от гръцки. мега - голям и литос-камък.

2 От Бретон. долна маса и мъже-камък.

3 Виж: А. Формазов. Паметници на примитивното изкуство на територията на СССР. - М., 1980. - S.

4 От Бретон. мъже - камък и дълга.

1 Frazer J. Златният клон - M .: Politizdat, 1983.

2 Tokarev S.A. Ранните форми на религия. - M., 1990. - стр. 408.

1 Boas F. Умът на примитивния човек. - М. - Л., 1926. - стр. 64

1 Йероглиф - картинно символично писмо - най-важната част от културата на Древен Египет.

‡ Зареждане ...

1 Първите древни египетски надписи бяха разкодирани от френския учен Дж. Шамполион (1790-1832), основател на египтологията.

1 Музей - от гръцки. Нюсион - храм на музите.

1 Идеографска буква (от гръцката идея - идея, образ и графо - пиша) - принцип на писане, използвайки идеограми - написани условни знаци, съответстващи на същността на изобразената дума. Така че окото означаваше думите "виж", "поглед", стъпалото - думите "разходка" или "стоя" и т.н.

1 Традицията погрешно свързва изграждането на висящите градини с името на асирийската царица Семирамис (IX век пр. Хр.), Докато градините са създадени под Навуходоносор II през VI век. пр.н.е.

1 Kinzhalov RV, Lukonin V.G. Паметници на културата на Сасанид Иран. - Л.: Издателска къща на Държавния Ермитаж, 1960 г. - стр. 9.

1 Дравидната митология е митологията на дравидските народи, населяващи Индия (Тамилски острови, Малайалти, Телугу и др.). За повече вижте: Митовете на народите по света. - Москва: Съветска енциклопедия, 1980. TI - стр. 393 - 394.

1 санскрит (осветени, пречистени, преработени) е един от основните древни индийски езици. Различно стриктно нормализирана и обединена граматика. Научен брахман (свещеник) Panini, който е живял в V-IV век. Пр.н.е., създава първия в индийската нормативна граматика на санскрит.

1 Нирвана е централната концепция за джайнизма и будизма, което означава най-висшата държава, целта на човешките стремежи.

1 Stupa - Skt. букви. много земя, камъни.

1 Василиев LS Някои особености на системата на мислене, поведение и психология в традиционния Китай // Китай: традиции и модерност. - М., 1976. - стр. 68-70.

2 Виж: Бидерман, Г. Енциклопедия на символите: Транс. с него. - М.: Република, 1996 г. - стр. 148.

1 Ахейците са едно от главните гръцки племена в Тесалия (Северна Гърция).

1 Полихеизъм (от поли ... и гръцки теос - бог) - политеизъм, вяра в много богове.

2 В гръцката митология дъщерята на Зевс и Мнемосин, богинята на науката, поезията и изкуствата: Евтерпалорична поезия, Клио - истории, Талия - комедии, Мелпомена трагики , Терзичорски танци, Ерато - любовна поезия, Полигиш - химни, Уран - астрономия, Калиопе - епична поезия.

1 Агонистика (гръцки агон - борба) - стремеж към успех в спорта, музиката; поезия и др.

1 Сафо е кредитирана с песента на лесбийка.

2 Понятието "езопски език" навлезе в нашата реч и означава загърчено изявление. Създателят на легендите за легендарния жанр Айзоп е изобразен като куцов роб, свещен глупак, фолклорен мъдрец, невинно изхвърлен от скалата.

1 софисти - от гръцки. софист - майстор, градински часовник, фалшив мъж.

1 Гьотера (от гръцката хетариа - приятелка, господарка) - в Древна Гърция, образована неженена жена, водеща свободен, независим начин на живот.

2 Скулптурата на Поликлет "Дорифор" така впечатли съвременниците си с хармонията на пропорциите, която беше призната за канон на идеалната физика. В оцелелите фрагменти от произведението "Канон" Поликле извежда цифровия закон за идеалните пропорции на човешкото тяло.

1 Циники (от гръцките киносяги - Киносрг, хълм в Атина, където основателят на училището Антистени е бил ангажиран със студентите) най-висшето добро признава духовната свобода на човека.

2 Хедонистите (от гръцката хедона - удоволствие) смятаха за най-голямо удоволствие удоволствие.

1 Изразът "апелската черта" означава високото съвършенство, постигнато чрез упорита работа.

1 Софокъл на Антигона

1 Това пътешествие е описано от римския поет Virgil в епичната поема "Aeneid" (30-19 г. пр.н.е.)

1 Гладиатор (от латинския гладиатор - меч) - роби, военнопленници и други лица, които са били принудени да се бият на циркова арена помежду си или с диви животни; обучени в специални училища.

1 От латински. res publica - писма. публичен бизнес.

2 От гръцки. ekiektikos - избор. Механично свързване на различни, често противоположни принципи, възгледи и др.

1 Базилика (от гръцката базилика - царската къща) е правоъгълна сграда, разделена на редици от колони или колони в надлъжни части.

1 от Евангелието (от гръцката еуагелон - добри новини) - раннохристиянски писания, които разказват за земния живот на Исус Христос. Авторите на Евангелията са апостоли или техни ученици. Време на писане - втори етаж. IB. начало. II век. пр.н.е.

1 катакомби (латински кометена - гробище) - подземни конструкции от изкуствен или естествен произход, използвани за погребване на християни и евреи.

1 руски Веди. Песни на птицата Gamayun. Велесната книга. - Москва: Наука и религия, 1992 г.

1 Lelya - богинята на неомъжените момичета, богинята на пролетта. Нейното име се среща в думи, свързани с детството: "lya", "lyalka", "cherish".

2 Космогония - от гръцки. думите "пространство" - светът, вселената, "отида" - раждане.

1 руски Веди. - Москва: Наука и религия, 1992 г. - стр. 8-11.

1 Откриване на Индия. - М., 1987. - стр. 54-55; Лукянов АЕ Образуването на философия на Изток (древен Китай и Индия). - М.: Insan, 1992. - стр. 90.

2 руски Веди. С. 8.

3 Упанишад. TN - Москва: Наука, 1992 г. - стр. 39.

1 Монотеизмът е система от религиозни вярвания, основана на идеята за единен Бог.

2 Философски енциклопедичен речник. - Москва: Съветска енциклопедия, 1983 г. - стр. 110.

3 Манизъм (от латински мани) е душата на мъртвите предци.

1 читател на историята на Русия. В 4 тома Т1 - Москва: MIROS-MJ, 1994. - От 17.

2 През вековете. - М.: Знание, 1986 - стр. 15-24.

1 читател на историята на Русия. Стр. 20-22.

2 Стара руска литература: книга за четене. - Москва: School-Press, 1993. - стр. 21-22.

1 Скитските лъжи не бива да се бъркат с южните си съседи - иранскоезични скити - номади от Крим и Северен Кавказ.

1 Масово производство, изчислено за външния ефект.

1 Топоним (гръцки топос) - географско наименование.

2 От индийската дума "Ескимантик" - яде сурово месо.

1 Основател на английската колония в Северна Америка (Пенсилвания).

2 американски възпитател и държавник, учен, един от авторите на Декларацията за независимост и Конституцията на САЩ.

1 Извита дръжка от дърво.

2 Военна трофея под формата на кожа, отстранена от главата с коса.

1 Религиозни традиции на света. В 2 тома Т1 - Москва: Kron-Press, 1996. - стр. 274.

2 Еманацията (latelat emanatio) е изтичането, процесията е преходът от висшия онтологичен етап на Вселената (Един Бог) към по-ниската, по-малко съвършена.

1 Шаман - от Evenk. шаман, саман - възбуден, екстатичен човек.

2 Лабораторните изследвания са показали, че барабаните, звуците на дрънкане предизвикват промени в състоянието на централната нервна система; ритмичната стимулация влияе върху активността на обикновено неактивните области на мозъка и дългият танц помага да се освободи голямо количество енергия. Всичко това води до екстатично състояние - транс.

1 Тотемът е в него. Ojibwe от otm е неговата раса.

2 Северноамериканските индианци създават цяла религия - пейотизъм (мескализъм). Подобен култ сред индианците Pueblo се свързва с манипулацията (toloca). След него всяка година след предварително пречистване (пост, баня и т.н.) са изпратени цели експедиции в пустинята. Понякога дрога и кактусите са заменени с вода от зелен тютюн.

1 Това се дължи на факта, че в "другата действителност" формата не играе решаваща роля. Има връзка на хора и животни и те все още се разбират.

1 Под харизмата (от гръцката харизма - милост, божествен дар) се разбира способността, дадена от духа, да пророкува, да учи, да извършва чудеса, изцеление и т.н.

1 Филиок (от флоок - и от сина му), направено в VII век. Западната (християнска) църква към християнското "Крийд" от 4-ти век. в догмата на Троицата: излъчването на светия дух, не само от Бог Отец, но и от Сина. Православната църква не е получила филиоката.

1 Gurevich A.Ya. Категория на средновековната култура. 2-ра ed. - М., 1984. - стр. 182.

1 От Италия. gotico - готически, от името на германското племе е готово.

1 Teng I. Природата на човека в епохата на италианския Ренесанс // Чл. Книга за четене. Живопис, скулптура, графика, архитектура. - Москва: Образование, 1969 г. - стр. 82.

1 Fromm E. Бягането от свободата. - M., 1990. - стр. 61-62.

1 параклис - католически параклис; малка отделна сграда или стая в храма.

2 Франсис от Асизи (1181-1226) - Италиански проповедник, основател на Ордена на францисканците, през 1228 г. канонизиран.

1 Виж например: Кондратиев, Н.Д. Големи цикли на икономическа конюнктура // Избрани. М., 1996.

1 В християнската църква, цялото духовенство и духовенство; същото като духовенството.

1 Маннеризмът (от италианското маниеризъм, от стил маниера, стил) е програмно амбициозно желание да изрази субективната, вътрешна представа за художествения образ, който се ражда в душата на художника.

1 Lozinsky SG Историята на папството. - Москва: Политиздат, 1986 г. - стр. 226-227.

1 Поетът Ханс Сакс се появява в операта на Вагнер "Нюрнберг Мейсингер".

1 Името на групата идва от съзвездието на същата група, състояща се от седем звезди.

1 Reconquista - завладяването на местното население на Иберийския полуостров през VIII-XV век в заловените от арабите територии.

1 Gardarika - скандинавско име на Rus, което означава "страна на градовете".

Читател на историята на Русия. В 4 тома - Москва: MIROS-MJ, 1994. Т. I. - стр. 39.

1 Hegumen John По-икономичен. Православието. Византия. Русия: сряда Чл. - М.: Християнска литература, 1992 г. - стр. 37.

1 Триодион (от гръцката триодион) е православна литургична книга, съдържаща химни и молитви, датирани към определени дати.

1 Апокриф (гръцки апокийфос - тайна, тайна) е еврейска и раннохристиянска литература, която не е включена в библейския канон.

2 Paterik (от гръцкия патриарх) - в Православието колекция от биографии на църковните бащи, монаси, признати за свещени.

1 Rybakov BA Киевска Рус и руски княжества от XII-XIII век. - М, 1982 г. - С 53.

1 Думата за победата на Игор и времето му. - Москва: Наука, 1985 г. - P.21.

2 Pavlenko N.I. История на СССР от древността до 1861 г. - М.: Prosveshchenie, 1989, стр. 93.

1 Чаша (гръцка чаша, чаша) - съд за освещаване на вино или приемане на тайнството.

2 Глиптика (от гръцката глифо - изрязана, куха) - изкуството на дърворезба върху скъпоценни и полускъпоценни камъни.

1 руски приложно изкуство XIII - началото на ХХ век. От кол. Държавен музеен резерват Владимир-Суздал. - Москва: Съветска Русия, 1982 г. - стр. 14-15. Фиг. № 1-5.

1 Ъгълът на мраморна флейта.

1 Включено в списъка на световното наследство. През 1972 г. ЮНЕСКО прие Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. 123 страни, включително Русия, ратифицираха конвенцията. В Списъка на световното наследство са 358 имота от 80 страни.

1 пиластър (от латински пила - стълб) - плоска вертикална проекция с правоъгълно напречно сечение на повърхността на стена или стълб. Пиластърът има същите части и пропорции като колоната. Служи за разделяне на равнината на стената.

1 Florensky P.A. Иконостасът. - Москва: изкуство, 1994 г. - стр. 68.

2 Deesis е изкривена гръцка дума "deisis" - молитва. Известните дебелини са полубогове (от раменете), талията (до талията) и пълната дължина. Най-древните в иконописната картина са глухият ден на три фигури.

1 Варовик, донесен от селото близо до Михачково.

1 В момента в Андрониковския манастир има музей на древна руска култура и изкуство, наречен от Андрей Рубълв.

1 съюз (църква) - съюзът на православната и католическата църква с признаването на върховенството на папата, като същевременно запазва обредите и услугите си.

1 Страхувайки се от орели, Андрей Курбски избягал в Литва през 1563 г.

2 часа - църковна и литургична книга, съдържаща псалми, молитви, химни и други текстове на поклонение.

3 Псалтер - колекция от псалми, молитвени песни, част от Стария завет.

1 "Апостолът" е литургична книга, която включва почти целия Нов Завет, с изключение на Евангелията.

2 Теракота е неглазиран керамичен продукт, предимно червеникаво-кафяв и сметанов цвят.

1 Octiper - в руската архитектура, осмоъгълната по отношение на конструкцията или част от нея.

1 Акатист - хвалебен химн на православната църква в чест на Богородицата, Исус Христос и светиите.

1 Днес в Истанбул

1 Colons (латинска colononi) - една от категориите зависими селяни.

1 Маркс К., Engels F. Soch. T.4. Стр. 122.

1 Canon (гръцки канон) - един вид религиозен химн; се състои от 9 "песни".

1 Настоящият купол, реконструиран през 989 г. след земетресението от арменския архитект Тратат, е по-малък от оригиналния.

2 "Похвалете се на Господа, който ме почерпи с честта да създаде такова творение. О, Соломон, аз те победих! "Извика император Юстиниан, откриващ 27 декември 537 в храма на София.

1 Сега Солун

1 Мелос (гръцка мелоса) - мелодия, мелодия, действителната музикална страна на песента.

1 Думата "кораби" преди XX век. е взета за името на автора и е четена като Свинда; сега вярват, че Палатата означава "крепост", "крепост" (знание).

1 Ислямът (арабско послание на писмото) е една от световните религии (заедно с християнството и будизма).

1 На руски има и варианти за написване на името на пророка - Мохамед и близо до арабското произношение - Мохамед.

2 Мюсюлманската теокрация, водена от халифа, върховния владетел, обединил духовната и светската власт.

1 Сунизмът е едно от основните направления в исляма Наред с Корана признава, че Сънна (Свързана традиция) Не признава възможността за посредничество между Аллах и хората след смъртта на Мохамед и специалното право на Алдидите (потомци на Али) към Имамат

2 Шиизма - едно от двете основни направления в шиитския ислям не признава сунитските халифи, като се има предвид, че само имамите са правоприемници на Мохамед - Алидов

1 Родинов М. Синя топче върху медна длан. - М, 1988 г. - стр. 40.

1 Хадж - поклонение на мюсюлмани за извършването на жертва на празника на Курбан Байрам. Една от основните задължения на мюсюлманин.

1 Шариа (от арабската шария, писмото е правилният начин) е най-важната част от мюсюлманското право, нейният източник. Очертава общите разпоредби на Корана и Сънна относно поведението на вярващите мюсюлмани.

1 Родион М. Синия топчета. С 79.

2 Джин (арабски, осветен дух), според Корана - фантастично създание на "чист" (бездимни) огън, създаден от Аллах.

1 На санскрите понятию философия соответствует слово «даршана», что буквально означает взгляд, видение.

1 От греч. panegyrihos logos — похвальная публичная речь; литературный жанр, восхваляющий божество или власть.

1 Джизья (араб.) — подушный налог, взимавшийся с немусульманского населения стран мусульманского Востока.

1 Газель (араб. газаль) — распространенный на Востоке вид лирического стихотворения, состоящего из двустиший и связанного единой рифмой.

1 От позднелат. praecessio — движение вперед.

1 В Европе этот процесс открыли в 1863 г. Мартен и Сименс.

1 Пантеизм (от пан... и греч. theos — бог) — религиозное и философское учения, отождествляющие бога и мировое целое.

1 Современная китайская живопись водяными красками на шелковых и бумажных свитках называется гохуа (кит. — национальная живопись).

1 Несторианство — течение в христианстве, основанное Константинопольским патриархом Несторием в Византии в 428—431 гг. и утверждавшее, что Христос, рожденный человеком, лишь впоследствии стал сыном божьим (мессией). Осуждено как ересь на Эфесском Соборе 431 г. Пользовалось влиянием до XIIT в. в Иране и от Средней Азии до Китая.

1 Микадо (япон.букв. величественные врата) — титул императора Японии.

1 Акутагава Рюноекэ. Паутинка. Новеллы. — М.: Правда, 1987. — С. 226—227.

1 Светлов Г. (Г.Е.Комаровский). Колыбель японской цивилизации: Пара. История, религия, культура. — М.: Искусство, 1994. — С. 113.

1 Катакана — система, используемая для записи заимствованных слов, применяется с VIII в.

1 Ноо (но, ногаку) — один из жанров традиционного театра Японии.

1 Кабуки — от японск. "мастерство музыки и танца".

1 Гейши - профессиональные танцовщицы, певицы, музыкантши, развлекающие посетителей чайных домиков или гостей на приемах.

1 Сельва — густой, труднопроходимый тропический лес из саподельи, сейбы, кедра, каучукового дерева, различных пальм и проч., густо переплетенных лианами.

2 Существуют различные способы транслитерации термина, который обозначает особую культурно-географическую область, впервые выделенную мексиканским ученым П. Кирхгофом на основе ряда общих черт культуры; включает 2/3 материковой Мексики, Гватемалу, Белиз, Сальвадор, частично Гондурас, Никарагуа, Коста-Рику; в научной литературе получила название зоны высоких цивилизаций

3 Озерные огороды, плавучие сады. На плетенку из тростника, водяных лилий и водорослей ежегодно набрасывали слой земли, ила и сажали овощи; под новыми слоями земли плоты оседали в воду и становились островами.

1 Ольмеки (от ацтекс. олли) — каучук, дословно «люди с земли резиновых деревьев».

1 Их окружность в среднем равна б м 58 см, а высота — 2,5 м.

2 Ольмеки, как и все культуры Мезоамерики, не знали колеса, тягловых и вьючных животных.

3 Земляные насыпи, курганы.

1 Игра в мяч, сопровождаемая танцами, упоминается в "Одиссее" Гомера.

1 «Дымящееся Зеркало» — вечно юный бог карающего правосудия, ночи и судьбы.

2 «Оперенный Змей» — бог ветра, воздуха, покровитель знания и жрецов.

3 «Колибри-слева» — бог войны; назван так потому, что считалось, будто души храбрых воинов превращались в колибри.

1 Для сравнения в конце XIX в. такой была численность жителей городов Риги, Вильнюса, Харькова, Тифлиса.

2 В 1972 г. ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Ратифицировали Конвенцию 123 страны-участницы, в том числе и Россия. Город Теотиуакан включен в список Всемирного наследия (358 объектов из 80 стран).

3 Название дали ацтеки в XIV в. Впервые увидев покрытые землей и растительностью пирамиды, они приняли их за могилы.

4 По форме и функциональному назначению пирамиды отличались от египетских пирамид. Они служили не усыпальницами, а использовались для проведения религиозных ритуалов.

1 Мифическая гора — источник пищи, дождя, семян, изобилия.

1 Каараска Д. Религии Мезоамерики//Религиозные традиции мира — М.: Крон-Пресс, 1996. — С. 146.

2 На языке науатль — «место тростника»; существовал с IX по XII вв. пр.н.е.

3 Длительное время считалось, что Теотиуакан был столицей тольтеков, но после систематических археологических раскопок Тулы (штат Идальго) выяснилось, что именно она была их главным городом.

1 См.: Испанская версия М. Леона Порткльи//Соди Д. Великие культуры Мезоамерики. Знание,1985. — С. 134

1 Флорентийский кодексу/Религиозные традиции мира. — М.: Крон-Пресс, 1996. — С. 146—161.

2 Название года рождения входило в имена тольтеков.

3 Соди Д. Великие культуры Мезоамерики. — М., 1985. — С 123—124

1 Анналы Теночтитлана//Религиозные традиции мира. — М.: Крон-Пресс, 1996. — С. 147.

2 Испанская версия М. Леона Т1ортилъи//Соди Д. Великие культуры Мезоамерики. — М.: Знание, 1985. — С. 124.

3 Интересно, что все крупные события в жизни Кетцалькоатля происходили именно в этот год (рождение, приход к власти, смерть). В этом же году на американскую землю высадились испанские конкистадоры во главе с Кортесом, которого приняли за возвратившегося Кетцалькоатля.

1 Oт слова «альмехенооб», букв. «те, кто имеет оба имени»: по отцу и по матери. Мужчины простого происхождения носили только имя отца, а дочери — только матери; кроме этого, каждый человек имел имя, данное ему при рождении, и имя, характеризующее его внешний вид (прозвище).

1 Черная краска символизировала скорбь и использовалась в трауре. Синей краской натирались тела жертв.

1 По современньм данньм, год длится 365, 242198 дней.

1 Название города придумали археологи, переведя на язык майя слою «раскрашенные стены».

2 В этом учебнике принято написание «ацтеки», хотя ближе к транскрипции «астеки», т.е. «люди из Астлана».

3 Орел, сидящий на вершине кактуса и пожирающий змею, был затем изображен на гербе ацтеков и на гербе современной Мексики.

1 Конкистадоры — испанские авантюристы, отправлявшиеся в Америку после ее открытия для завоевания новых земель.

2 Чистоплотность была правилом жизни ацтеков: они совершали обязательные ежедневные омовения: муж имел право наказать жену, которая не приготовила ему теплой воды для купания ко времени его возвращения; к тому же после каждого приема пищи ацтеки чистили зубы зубными щетками.

1 Население средневековых столиц, например Лондона, составляло около 200 тыс. человек.

1 Правильнее Мокгекусома. Получившая распространение транслитерация "Монтесума" связана с неправильным прочтением имени, имевшим место в романе Р. Хаггарда «Дочь Моктесумы».

1 Флорентийский кодексу/Религиозные традиции мира. — М.: Крон-Пресс,1996. — С. 181.

1 Примером является великий каменный календарь, высеченный около 1502 г.: в центре изображен бог солнца текущего века, окруженный четырьмя мифическими датами - символами предыдущих эпох творения и разрушения. Центральное ядро камня окружают знаки двадцати дней, остроконечные звездные лучи выходят за пределы звездного пояса, а обрамляют календарь два небесных змея — символы беспощадного времени.

2 Дюрер А. Дневники. Letters. Съчинения. Т. I. — Л.—М., 1957. — С. 118.

1 Флорентийский кодекс//Портилья Л. Философия нагуa. — М.: Иностранная литература, 1961. С. 246

1 Область Центральных Анд включает почти всю территорию нынешних Перу, Боливии (за исключением восточных тропических районов), южную часть Эквадора, север Чили и северо-запад Аргентины. Она распадается на три географические зоны: прибрежную (пустыня, пересекаемая в некоторых местах реками, в долинах которых возникают основные культуры доинкской эпохи), горную (в бассейнах рек которой обитало большинство индейского населения Центральных Анд) и Восточные Анды с прилегающими к ней низменностями —Монтанья (мир первобытных культур).

2 В эту территорию входили земли, расположенные между Мезоамерикой и Центральными Андами.

1 Петроглифы (от rpeч.petrós — камень и gluphe — резьба) — древние изображения на стенах пещер, на скалах, камнях, выполненные краской, резьбой, рельефом.

1 Древние перуанские жрецы знали и гончарный круг, и даже токарный станок, но считали кощунством их применение для изготовления предметов повседневного обихода. Эти приспособления использовались только для производства парадных ритуальных сосудов и культовых каменных предметов.

1 Полихромия — многоцветность произведения декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры.

1 Пончо — короткий плащ из прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.

2 Особый вид плота под парусами.

1 Геометрический орнамент из непрерывной кривой или ломаной под прямым углом линии, образующей ряд спиралей.

1 Термин «инка», образованный от слова «солнце», на языке индейцев кечуа означает название государства; его жителей; титул их верховного правителя.

1 Дорога такой длины могла бы пересечь весь Европейский континент, начинаясь от Атлантического побережья и заканчиваясь на западе Сибири.

2 Стингл М. Государство инков. — М.: Прогресс, 1986. — С. 347.

1 Кант И. Соч. В 6 т. - М„ 1963-1966. Т. VI. - С. 27.

2 Деизм (от лат. деиз — бог) — форма веры, возникшая в эпоху Просвещения и признающая, что хотя Бог и существует в мире как его первопричина, однако после сотворения мира движение мироздания совершается без его участия.

1 Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения. — М.:Политиздат, 1991. — С. 343.

1 Левиафан (др.-евр. — изогнутая, скрученная змея) — в книге Иова — крокодил, изображенный как сила природы, принижающая человека.

1 Составители «Энциклопедии» получили название энциклопедистов.

1 Пиэтет (от лат. pietas) — глубокое уважение к кому-либо или к чему-либо.

2 Цит по Гулыга А. Кант. — М.: Молодая гвардия. 1981. — С. 243.

1 Цит. по: Человек'. Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир — эпоха Просвещения. - Москва: Политиздат. 1991. — С. 373.

2 Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир эпоха Просвещения. С. 390.

1 Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир эпоха Просвещения. С. 416.

1 Стиль, распространившийся в Европе в 1600—1750 гг., которому присущи выразительность, пышность, динамика.

1 Комедия дель арте — итальянский импровизированный театр, комедия масок. Основные маски: «слуги» — Бригелла, Арлекин, Серветта, Пульчинелла; сатирические — старик-купец Панталоне, Капитан и др.

1 Вид многоголосия, представляющий собой сочетание в одновременном звучании двух или более мелодий.

1 Подробнее см.: Философский энциклопедический словарь. —М.: Советская энциклопедия, 1983. - С.780.

1 Всемирная история. Т. VI. — М., 1959. — С. 626.

1 Бурбоны — королевская династия во Франции в 1589—1792, 1814—1815, 1815—1830 гг. Лилия королевский и государственный герб Франции в период Средневековья.

1 Театр открыт в 1876 г. С 1882 г. функционирует во время ежегодных Байрёйтских фестивалей.

1 Опера-сериа (итал. opera seria — серьезная опера) — жанр итальянской оперы, сложившийся в начале XVIII в. Для этого жанра типично господство историко-мифологического и легендарно-сказочных сюжетов и ярко выраженное разделение функций слова и собственно музыки.

2 Опера-буффа (итал. opera buffa — комическая опера) — итальянская разновидность комической оперы, сложившаяся в 30-е г. XVIII в. Для этого жанра характерны небольшие масштабы, 2—3 действующих лица, веселая буффонада, подвижность действия, пародия, яркая, живая жанровая мелодика, ясность стиля, а также речитатив, а не разговорные диалоги.

1 Бельканто (итал. bel canto — прекрасное пение) — вокальный стиль, возникший в Италии в XVII в., отличающийся певучестью, легкостью, красотой звучания, виртуозностью колоратуры.

1 Способ печати, разработанный в 1798 г. Основан на принципе отделения жира от воды. Рисунок выполняется жирным мелком на абсорбирующей поверхности камня, которая затем смачивается. Мокрый камень отторгает жирную краску, нанесенную на его поверхность, и мел ее впитывает, так что рисунок можно печатать.

1 Пленэр (фран. plein air, букв. — открытый воздух) — в живописи воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленных солнечным светом и состоянием атмосферы.

1 Офорт (от франц. азотная кислота) — вид гравюры, где рисунок процарапывается гравировальной иглой в слое кислотупорного лака, покрывающего металлическую пластину. Процарапанные места протравливаются кислотой, а полученное углубленное изображение запоняется краской и оттискивается на бумагу.

1 Инверсия (от лат. перестановка) — изменение обычного порядка слов и словосочетаний, составляющих предложение.

1 Миракль (от франц. miracle, от лат. rniraculun — чудо) —жанр средневековой религиозно-назидательной стихотворной драмы, в основе сюжета которой «чудо», совершаемое святым или девой Марией.

1 Цит. по кн.: Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Vol. III. — М.: Искусство, 1993. — С. 6.

1 Секуляризация — процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни из-под влияния религии и церкви.

2 Азбуковники — толковые словари или справочники учебного характера, в которых термины размещались в алфавитном порядке.

1 Церковный раскол возник в результате проведенной патриархом Никоном (1605—1681) церковной реформы, унифицировавшей все церковные обряды по греческому чину (образцу). У реформы оказалось много противников, требовавших возврата к старым традициям, названных старообрядцами.

1 Другие названия — «нарышкинское барокко», «русское барокко». Барокко (от итал. странный, причудливый) — направление в литературе и искусстве в XVI — начале XVII вв., которому свойственны контрастность, динамичность, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии.

1 Парсуна (искаженное слово «персона») — условное наименование портретной живописи XVI — XVII вв., сочетающей приемы иконописи с правдивой передачей индивидуальных особенностей изображаемого.

1 Знаменное пение — одноголосое пение.

2 Партесное пение — многоголосое пение.

1 Сентиментализм (от франц. чувство) — направление в литературе и искусстве в конце XVIII — начале XIX вв., провозглашающее культ чувств и природы.

1 Дома расположены вдоль тротуаров, а не в глубине усадеб, как было прежде.

1 Эрмитаж (от франц. ermitage — место уединения) — один из крупнейших в мире художественно-исторических музеев. Здания Эрмитажа — Зимний дворец (1754—1762, архитектор В.В. Растрелли), Малый Эрмитаж (1764—1767, архитектор Ж.Б. Валлен-Деламот), Старый Эрмитаж (1771— 1787, архитектор Ю.М. Фельтен), Новый Эрмитаж (1839—1852, архитектор Л. фон Кденце), Эрмитажный театр (1783—1787, архитектор Дж. Кваренги).

1 О русском сентиментализме см. гл. 24.

1 Ампир (от фр. empire, букв. — империя) — стиль в архитектуре и декоративном искусстве, первоначально сложился во Франции при Наполеоне I, служил воплощению идей государственного могущества.

1 Оперу Даргомыжский не успел завершить: первую картину дописал Ц.А. Кюи, инструментовал оперу Н.А. Римский-Корсаков.

1 На средства К.Т. Солдатенкова построена также бесплатная больница (ныне клиническая больница им. С.П. Боткина).

1 Цит. по: Шульгин BC, Кошман Л.В., Зезина М.З. Культура России IX—XX вв. Ох. надбавка. — М.: Простор, 1996. — С. 205.

1 Импрессионизм (от франц. imhression — впечатление). Сложился во французской живописи 60— 70 гг. XIX век. Подробнее см. гл. 23.

2 Модерн (от франц. moderne — новейший современный) — стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — началаXX вв.

1 Футуризм (от лат. futurum будущее) — авангардистское направление в европейском искусстве 1910-1920 гг.

1 Супрематизм (от лат. supremus — наивысший). Разновидность абстрактного искусства: сочетание окрашенных простейших геометрических фигур, позже наложенные на плоскость объемные формы.

1 Пуритане — последователи кальвинизма в Англии в XVI—XVII вв., выступавшие за углубление реформации.

1 Трансцендентальный (от лат. — перешагивающий, выходящий за пределы) – в данном случае отход от единой трактовки христианства.

1 Фронтир — понятие, обозначающее эпоху освоения свободных земель в США.

2 Пенталогия— пятитомник.

1 Аболиционизм (отмена, уничтожение) — в данном случае за отмену рабства негров в южных штатах США.

2 Тему этого памфлета Торо дал его отказ платить налоги — он выступает в защиту мирного неподчинения несправедливым законам. Памфлет оказал большое влияние даже на умы людей в XX в.

1 Небоскреб — здание настолько высокое, что кажется, что оно «скребет небо». Небоскребы начали строить в 1868 г. в США, так как цены на землю были очень высокие, а геологические показатели позволили использовать такое строительство. В Чикаго в 1883—1885 г. было построено одно из первых высоких зданий — Хауминшуренс-билдинг — десятиэтажное здание с металлическим каркасом.

1 Этатизм (от франц. etat —государство) — политика государственного вмешательства в экономическую жизнь.

1 Бердяев Н.А. Новое средневековье//Вестник высшей школы, 1991. № 3—4.

1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.— М.,1992. — С.433.

2 Ленин В.И. Пот. съч. Оп. Т. 32. С. 318.

3 Введением культурологию—М.: Владос, 1995. — С. 282.

1 Сциентизм (от лат. scientia — знание, наука) — абсолютизация роли науки в системе культуры, в духовной жизни общества.

2 См.: Гвардини Р. Конец Нового времени//Вопросы философии. 1990, № 4.

1 От франц. dadaisme, от dada — конек, деревенская лошадка, детский лепет. Авангардистское направление, зародившееся в Швейцарии (А. Бретон, М. Дюшан, Т. Тзара — автор термина «дадаизм» и др).

2 От франц. surrealisme — сверхреализм. Направление, провозгласившее источником художественного творчества сферу подсознательного (инстинкты, сновидения и др.).

1 Герменевтика (от греч. hermeneutikos — разъясняющий, истолковывающий) — искусство толкования текстов (классической древности. Библии и др.).

1 Аллюзия — от лат. allusio — шутка, намек.

1 Врачи отмечают рост расстройства по этой причине слухового аппарата у молодых людей.

1 Атональность — отсутствие тональности, в музыке нет определенного тонального (ладового) центра.

2 Додекафония — вид композиторской техники XX в., когда музыкальная ткань выводится из двенадцати звучных серий.

1 Во второй половине 20-х гг. деятельность Пролеткульта ослабла, а в 1932 г. он был упразднен.

1 От фр. maiginal, лат. margo — край, граница. Человек, оказавшийся по своему положению вне определенного социального слоя, группы.

1 Имажинизм (от аист. image — образ) — литературное направление, утверждавшее примат самоцельного образа и формотворчества над смыслом, идеей.

1 А.И. Солженицын — лауреат Нобелевской премии 1970 г. В лекции на церемонии вручения премии он сказал: «Спасение человечества должно стать долгом каждого; только тогда оно возможно».

1 От греч. pragma — дело, действие. Философское учение, трактующее философию как общий метод решения проблем, которые встают перед людьми в различных жизненных ситуациях.

1 От лат. persona — личность. Философское направление, признающее личность первичной творческой реальностью.

2 Фидеизм (от лат. fidis — вера) — религиозное мировоззрение, утверждающее примат веры над разумом.

1 От греч. baptizo — погружать, крестить в воде. Баптисты не признают таинства; крещение совершают над взрослыми.

2 Отделение цветного населения от белых и поселение его в специально отведенных районах.

1 Декаданс (от фр. decadence) — упадок, вырождение, разложение культуры.

1 Сведение сложного к более простому.

2 Эскейпизм (от англ. escape — бежать, спастись) — стремление личности уйти от действительности в мир иллюзий, фантазий.

1 Направление в искусстве, отказывающееся от изображения реального.

2 Разновидность абстрактного искусства.

3 Направление, считающее единственной реальностью субъективный духовный мир человека, а его выражение — главной целью искусства.

1 От англ. pop-art, сокр. от popular art — общедоступное искусство.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | | 107 |


При использовании материала, поставите ссылку на Студалл.Орг (0.155 сек.)