Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Процедурата за издаване на касови апарати и тяхното отчитане

Прочетете още:
 1. I. Редът на медицинския подбор и препращане към санаториум и спа лечение на възрастни пациенти (с изключение на пациенти с туберкулоза)
 2. III Обща процедура за движение на стоки през митническата граница на митническия съюз
 3. III. Определяне на оптималното ниво на паричните средства.
 4. III. Редът за защита на тезата
 5. V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА НА САЙТА С НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ
 6. Процедура за работа на станцията по време на тахометричното изследване. Изчислителна и графична обработка на резултатите от изследванията.
 7. Административните санкции и процедурата за тяхното налагане
 8. Административната процедура за предоставяне на поземлени имоти в държавна собственост.
 9. Акционерно дружество като юридическо лице: редът на обучение, правен статут
 10. Анализ на паричните потоци
 11. Анализ на паричните потоци по пряк и косвен метод
 12. Анализ на паричните потоци

Според MDC 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРИЧНАТА РАБОТА В БАНКАТА

Тема 1.2. Процедурата за приемане и издаване на пари в брой

Видове парични документи: съдържанието, реда на регистрация.

Документите за отчитане на парични транзакции са:

1. Получаване на касови документи:

· Покана за парична вноска 0402001.

· Поръчка за касова бележка 0402008

· Покривният списък на чантата 0402300 - се състои от извлечението, фактурата, разписката.

Касови счетоводни документи

· Проверка на касата

Парична сметка 0402009.

Касов апарат за пристигането на 0401704 и поток от касови списания 0401705, който служи за отразяване на паричните транзакции по счетоводство.

Счетоводна книга за получените и дадени стойности 0402124 (дневни записи от касовия работник).

Отчет за получените и издадените парични средства се извършва в края на работния ден въз основа на постъпленията.

Регистърът на приетите торби с ценности и празни чанти.

Информация за приетите торби с касови и празни чанти.

Други документи

Касовите документи трябва да се изпълняват ръчно или с помощта на технически средства, предназначени за обработка на информация, включително персонален компютър и софтуер, като се запазват всички реквизити на формуляра. Клирингът на касови документи ръчно, включително и подписите, се извършва с дръжка с паста (мастило) черно, синьо или лилаво. Паричните чекове трябва да се попълват само на ръка. Името на собственика на банковата сметка, номерът на банковата сметка, пълното или съкратеното име на кредитната организация в касовата и касова бележка могат да бъдат обозначени с печати.

Процедурата за издаване на чекове и тяхното осчетоводяване.

Кредитната организация одобрява правилата за обръщение на документите за издаване (продажба) на парични чекове на клиенти.

Издаването на касова бележка се извършва въз основа на заявление на клиент. Заявлението се подава в едно копие на счетоводителя.

Издадените от счетоводителя на кредитната институция издадени от чековата бележка трябва да съдържат печат на кредитната организация, която издава каса за чекове, като при всяка проверка посочва номера на банковата сметка на клиента, от която ще се издават парични средства в брой.Готови за издаване на чекове, които не са получени от клиента в рамките на 30 календарни дни, се изплащат с марка по молба на клиента с подписите на главата, главния счетоводител и централата на институцията на банката чрез клинообразно нарязване на частта от формуляра, предназначена за подписи. Броят на обратно изкупените чекове се изтрива от картата с проби от подписи и печати.

Чек книги с неизползвани парични чекове по затворени сметки, както и по сметки, прехвърлени на други банки, само главният счетоводител (негов заместник) или ръководителят на счетоводната служба, които трябва да заплатят всяка получена неизползвана касова чека, частта, предназначена за подписване. След това тези неизползвани парични чекове се прехвърлят на съответния счетоводител, който ги поставя в счетоводните документи на деня към датата на закриване на банковата сметка.


Процедурата за издаване на чек-бележка е представена на Схема 1.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)