Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Концепцията за педагогическо взаимодействие

Прочетете още:
 1. Apgumentation като логичен и комуникативен процес. Концепцията на научната аргументация.
 2. I. Концепцията и значението на защитата на труда
 3. I. Концепцията за обществото.
 4. II. ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА ИНФОРМАТИКАТА - ИНФОРМАЦИЯ
 5. II. Концепцията за социално действие
 6. MathCad: концепцията за масив, създаването на вектори и матрици.
 7. A. Концепцията за жилищното право
 8. A. Концепцията и общите характеристики на договорите за наем
 9. А. Концепцията и характеристиките на договора
 10. A. Концепцията и елементите на договора за предоставяне на платени услуги
 11. А. Концепция и елементи на комисията
 12. А. Концепцията и елементите на простото партньорство

Родителството е двупосочен процес. Това означава, че успехът от прилагането му директно зависи от естеството на връзките между двата предмета на образователния процес: учител и ученик. Тяхната връзка в процеса на обучение се осъществява под формата на педагогическо взаимодействие, което означава пряко или непряко въздействие на субектите (учители и ученици) един върху друг и резултатът от тях са реални трансформации в когнитивната, емоционално-волевалната и личната сфера.

Педагогическото взаимодействие се определя като взаимосвързан процес на обмен на влияния между участниците, което води до формиране и развитие на когнитивна дейност и други социално значими качества на индивида.

С педагогическото взаимодействие многостранната комуникация на дейността между учител и ученик има характер на особена договорна връзка. Това дава възможност да се реагира адекватно на реалната ситуация, да се развива в правилната посока, да се идентифицират и отчитат интересите на индивида, като се съпоставят с изискванията, произтичащи от процеса на образование и възпитание.

В редица психологически и педагогически изследвания е даден списък на изискванията за професионалната дейност на учителя, който организира и осъществява педагогическо взаимодействие:

1) диалогичност във взаимоотношенията между учениците и учителите;

2) активността-творчески характер на взаимодействието;

3) фокусът върху подпомагането на индивидуалното развитие на индивида;

4) осигуряване на необходимото пространство за вземане на независими решения, творчески избор на съдържание и начини на преподаване и поведение.

По този начин, за да се постигнат целите на образованието, учителят в хода на педагогическото взаимодействие трябва да отговаря на редица условия:

а) постоянно подкрепя желанието на ученика да се присъедини към света на човешката култура, да укрепи и разшири възможностите си;

б) да предостави на всяко лице условия за независими открития, придобиване на нов опит в творческата дейност;

в) създаване на комуникативни условия за подпомагане на самоценната дейност на учениците;

г) стимулиране на правилни взаимоотношения в различните комуникационни системи;

д) допринася за формирането на "I-концепцията" на личността на ученика;е) стимулиране на съвместната работа със студентската продуктивна комуникация в различни сфери на активния живот.

Педагогическото взаимодействие има две страни: функционална и лична.

Функционално-ролевото взаимодействие между учителя и студента се обуславя от обективните условия на педагогическия процес, в който учителят изпълнява определена роля: организира и ръководи дейността на учениците, контролира резултатите от него. В този случай учениците възприемат учителя не като човек, а само като официален, контролиращ човек.

Личният аспект на педагогическото взаимодействие е свързан с факта, че учителят, взаимодействащ с учениците, комуникира с тях своята индивидуалност, осъзнавайки собствената си нужда и способност да бъде човек и от своя страна формира необходимата необходимост и способност за учениците. Поради това личният аспект на педагогическото взаимодействие в най-голяма степен засяга мотивационната и ценностната сфера на учениците.

Оптималният вариант е педагогическото взаимодействие, при което функционалната роля и личното взаимодействие се извършват в комплекс. Такава комбинация осигурява трансфера не само на общия социален, но и на личния, индивидуален опит на учителя към учениците, като по този начин стимулира процеса на формиране на личността на ученика.

Характерът и нивото на педагогическото взаимодействие до голяма степен се определят от отношението на учителя към учениците, което се обуславя от техните стандартни представи, ценности и нужди и ги кара да имат подходящо емоционално отношение. Приема се да се изяснят следните основни стилове на педагогическа връзка.

1. Активно-положителни . Този стил се характеризира с факта, че учителят показва емоционално положителна ориентация към децата, която е адекватно реализирана по начин на поведение, говорене изказвания. Тези учители високо оценяват положителните качества на учениците, защото са убедени, че всеки студент има добродетели, които при подходящи условия могат да бъдат открити и развити. Като дават индивидуални характеристики на своите студенти, те отбелязват положителен растеж и качествени промени.

‡ Зареждане ...

2. Ситуация . Учител, който се придържа към този стил, се характеризира с емоционална нестабилност. Той е подложен на влиянието на конкретни ситуации, които влияят върху поведението му, може да бъде бърза, несъвместима. Тя се характеризира със смяна на приятелски отношения и враждебност към учениците. Такъв учител няма твърди обективни възгледи относно личността на ученика и възможността за неговото развитие. Оценките, дадени от тях, са противоречиви или несигурни.

3. Пасивно-положителни . Учителят се характеризира с обща положителна ориентация по начина на поведение и речеви изказвания, но той също има определена затвореност, сухота, категоричност и педантичност. Той говори със студентите най-вече с официален тон и съзнателно се стреми да създаде и да подчертае разстоянието между тях и себе си.

4. Активно-отрицателен . Връзката на учителя със студентите се характеризира с ясно изразена емоционално-отрицателна ориентация, която се проявява в острота, раздразнителност. Такъв учител дава нисък рейтинг на своите студенти, подчертава техните недостатъци. Похвала като метод на образование не е особен за него, при всеки неуспех на детето той е възмутен, наказва ученика; често прави коментари.

5. Пасивно-негативно . Учителят не показва толкова негативно отношение към децата, по-често е емоционално отслабнал, безразличен, отчужден от комуникацията със студентите. Пропуските по поведението им като правило не показват, но това е категорично безразлично към успехите и провалите на учениците.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.011 сек.)