Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Целите на стокооборота

Прочетете още:
 1. Глава 9. Организация на движението на стоки
 2. Търговия със стоки.
 3. Значението на транспорта в системата на стоковата циркулация
 4. Организация и ефективност на системата за движение на стоки
 5. Организация на процеса на стокооборот
 6. Характеристики на организацията на стокооборота в търговията на едро
 7. Естеството на размножаването на стоките
 8. Система за обращение на стоки
 9. НА КОМУНИКАЦИЯ

Много компании си поставят за цел циркулацията на стоките, за да осигурят доставката на подходящите продукти на правилните места в точното време с възможно най-ниски разходи. За съжаление нито една от системите за стоково движение не е в състояние едновременно да осигури максимално обслужване на клиентите и да сведе до минимум разходите за дистрибуция на стоки. Максималното обслужване на клиентите предполага поддържането на големи запаси, безупречна транспортна система и наличието на разнообразни складове. Но всичко това допринася за нарастването на разходите за разпространение. Фокусът върху намаляването на разходите предполага евтина система за транспортиране, поддръжка на малки инвентар и малък брой складове.

Разходите за стокооборота често са свързани една с друга в обратно пропорционални отношения.

 1. Управителят на спедиторската служба предпочита във всички възможни случаи да превозва стоките по железопътен транспорт, а не самолетно. Това намалява транспортните разходи на фирмата. Въпреки това, поради по-бавната скорост на железопътния транспорт, работният капитал се оказва свързан по-дълго, плащанията на клиентите се забавят и освен това такава доставка може да принуди клиентите да купуват от конкуренти, предлагащи по-кратки срокове.
 2. За да се сведат до минимум разходите, корабоплаването използва евтини контейнери. И това води до многобройни щети на транзитните стоки и предизвиква недоволство на потребителите.
 3. Мениджърът на стоковата борса предпочита да има малки запаси, за да намали разходите за тяхното поддържане. В този случай обаче има често срещани случаи на липса на стокови наличности, увеличаване на броя на оставащите поръчки, увеличаване на канцеларската работа, необходимост от непланирани доставки на стоки и използване на скъпи средства за ускорено доставка.

Като се има предвид, че дейността по организирането на стокооборота включва големи компромиси, е необходим систематичен подход към приемането на такива решения.

Отправната точка на създаването на системата за стокооборот е проучването на нуждите на клиентите и предложенията на конкурентите. Потребителите се интересуват от:

 1. навременна доставка на стоки;
 2. готовността на доставчика да отговори на спешните нужди на клиента;
 3. точна обработка на стоките по време на операциите по натоварване и разтоварване;
 4. готовността на доставчика да вземе обратно дефектните стоки и бързо да ги замени;
 5. готовността на доставчика да поддържа инвентар за клиента.

Фирмата трябва да проучи сравнителната стойност на тези услуги в очите на клиентите. Например, за клиентите фотокопиране на оборудване от голямо значение имат условията за обслужване на ремонт. Следователно, Xerox Corporation е разработила стандарти за предоставяне на сервизни и ремонтни услуги, по силата на които се ангажира да "пусне в действие неуспешното устройство навсякъде в континенталната част на САЩ в рамките на три часа след получаване на заявлението за услуги". В отдела за поддръжка на корпорацията има 12 хил. Специалисти по ремонт и доставка на резервни части.При разработването на собствени стандарти за поддръжка фирмата трябва да вземе предвид стандартите на конкурентите. По правило тя ще иска да предостави на клиентите най-малко същото ниво на обслужване, каквото предлагат техните конкуренти. Основната цел обаче е да се увеличат печалбите, а не продажбите. Следователно, фирмата трябва да помисли за това кои разходи ще доведат до организирането на услугата на високо ниво.

Някои фирми предлагат по-скромно обслужване, но на ниски цени. Други - по-голям обем услуги, отколкото конкуренти, но за тях се заплаща цена с премия за покриване на по-високи разходи. Каквото и да е, фирмата трябва да формулира целите на своята продуктова дистрибуторска система, която може да ръководи процеса на планиране.

Например, Coca-Cola Corporation се стреми да "донесе Coca-Cola по-близо от удължената ръка на вашето желание". Понякога фирмите продължават да разработват стандарти за всеки компонент на системата за услуги. Един от производителите на домакински електроуреди е установил следните стандарти за обслужване:

 • в рамките на седем дни да изпълни най-малко 95% от заявките, получени от дилъри за доставка на стоки;
 • Да изпълнява поръчки на дилъри с точност до 99%;
 • в рамките на три часа да отговори на запитвания от дилъри за състоянието на техните поръчки;
 • за да се гарантира, че количеството на повредените при транзита стоки не надвишава 1%.

След като разработи набор от цели на стоковия циркулация, компанията продължава да създава такава система за стоково обращение, което ще гарантира постигането на тези цели с минимални разходи. В същото време е необходимо да се вземат решения по следните основни въпроси:

‡ Зареждане ...
 1. Как трябва да работя с клиенти? ( обработка на поръчки )
 2. Къде трябва да се съхранява инвентара? ( складиране )
 3. Какъв състав трябва винаги да е под ръка? (материални запаси )
 4. Как трябва да изпратя стоките? ( транспорт )

Сега ще разгледаме всички тези четири аспекта и тяхното значение от гледна точка на маркетинга.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)