Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Част 2. Задачи на ниво В. В 1 Попълнете празната проба в диаграмата по-долу

Прочетете още:
 1. HMI / SCADA - създаване на графичен интерфейс в SCADA система Trace Mode 6 (Част 1).
 2. I. Задачи за независима работа
 3. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 4. II. Контрол на първоначалното ниво на знания на студентите
 5. II. ОСНОВНА ЧАСТ (»70 мин.)
 6. II. Основната част.
 7. II. Очаквана част от заданието
 8. III. Задачи за независима работа по темата.
 9. III. Задачи за независима работа по темата.
 10. III. Задачи за независима работа по темата.
 11. III. Задачи за независима работа по темата.
 12. III. Задачи за независима работа по темата.

Q 1 Попълнете празната проба в диаграмата по-долу.


В 2 Попълнете мястото в диаграмата по-долу.


В 3 Прочетете текста по-долу, всяка позиция от която е номерирана

(1) Законът на закона е най-голямото завладяване на цивилизацията. (2) Наистина, днес в света няма идеални правни състояния. (3) Преди няколко века, в редица страни, законодателната област се отдели от изпълнителната власт. (4) Независимост и съдебна власт са придобили.

Определете кои разпоредби на текста са:

А. Реалната природа

Б. естеството на преценките за стойност

Напишете буква под номера на позицията, показваща нейния характер.

В 4 Установете съответствието между конкретната ситуация и правната връзка, което илюстрира: за всяка позиция, посочена в първата колона, изберете съответната позиция от втората колона.

СИТУАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ
А) В апартамента на гражданин L. през цялата нощ играе силна музика, обезпокоителни съседи. 1) административен
Б) Гражданин А. заимствал пари от приятели, за да си купи кола. 2) граждански
В) Строителите сключиха договор за строеж на вила с гражданин М.
G) Гражданин П. бе отведен в полицейското управление, за да се закълне в градския пазар

Запишете избраните цифри в таблицата и след това прехвърлете последователността от номера в листа с отговори (без интервали или други символи).

и б в г

B5 . Създайте кореспонденция между клоновете и свръхестествените права: за всеки елемент, посочен в първата колона, изберете съответния елемент от втората колона.

СЕКТОРИ НА ЗАКОНА Свръхестествени права
А) конституционен 1) частен
Б) граждански 2) обществен
В) административен
G) семейство
Е) престъпникЗапишете избраните цифри в таблицата и след това прехвърлете последователността от номера в листа с отговори (без интервали или други символи).

и б в г г

На 6 . Попълнете празната проба в диаграмата по-долу.


Отговор _____________________________________

Q 7 Попълнете мястото в диаграмата по-долу.


В 8 Намерете в списъка по-долу примери за административни правни отношения и кръгйте номерата, под които са посочени.

1) връзката на правителството с министерствата

2) отношенията на Министерството на вътрешните работи с гражданите

3) връзката на градското министерство на образованието с частно лице

4) връзката на купувача с продавача

5) връзката на автора на произведението с издателството

Отговор ___________________________

В 9 Намерете санкциите в списъка по-долу за административни нарушения и изтеглете номерата, под които са посочени.

1) уволнение от работа

2) предупреждение

3) лишаване от свобода

4) глоба

5) коригираща работа

6) връзка

Отговор ________________________________

На 10 . Открийте причините за гражданската отговорност в списъка по-долу и кръгйте номерата, под които са изброени.

1) неизпълнение на договорни задължения за ремонт на апартамента

2) неприличен език на публично място

3) отказ на продавача да върне на купувача сумата, платена за стоки с ниско качество

4) отпуск за отглеждане на семейството

5) увреждане на здравето на пешеходец поради превишаването на скоростта на мотоциклетиста

Отговор ________________________

На 11 . Прочетете текста по-долу, който пропуска серия от думи.

Изберете от списъка с думи, които искате да вмъкнете в мястото на грешките.

‡ Зареждане ...

"Прокуратурата е органът, който наблюдава в района за изпълнение и спазване на _________ (1) от всички граждани, длъжностни лица, частни, държавни, общински и държавни ________ (2). Окръжният прокурор назначава генералния ________ (3) на Руската федерация за срок от пет години. Окръжният прокурор не е подчинен на никакво местно правителство или орган, той е подчинен само на по-висш прокурор. Прокуратурата провежда _______ (4) въз основа на получените съобщения и наличната информация за нарушението на закона. На ръба на нарушението на закона прокурорът може да направи _________ (5), да представи идея, да протестира. Протестът се повдига срещу незаконния __________ (6), приет от органа или длъжностното лице. "

А) Прокурорът

Б) законът

Б) Организация

D) клетва

Д) разследване

Д) Регламент

Ж) благодарност

H) закон и ред

I) действам

Номерата по-долу са посочени в таблицата по-долу. Напишете всяка буква под номера, съответстващ на избраната от вас дума.

Получената последователност от букви се прехвърля в листа с отговори.

Q 12. Каква е дефиницията на следното определение?

Системата от норми, установени и контролирани от държавата, чието изпълнение се осигурява от силата на държавната принуда, се нарича ...

Отговор _____________________________

13. Установява съответствие между клоновете на властта, посочени в първата колона, и техните правомощия, посочени във втората.

КЛОН НА СИЛАТА ОРГАН
Законодателна власт А Създайте закони
Изпълнителна власт B Защитава правото
Съдебната власт В Изпълнява приетите решения

Запишете избраните букви в таблицата и след това прехвърлете резултантната последователност от букви във формуляра за отговор (без интервали или други символи).

В 14. Установяване на съответствие между конкретния израз на санкцията, данните в първата колона и типа, към който се отнасят, на данните във втората колона.

ИЗРАЗЯВАНЕ НА САНКЦИИ ВИДОВЕ САНКЦИИ
Деклариране на порицание А Официални отрицателни санкции
Проява на неприязън B Неформални негативни санкции
Отказ за сътрудничество
Налагане на глоба
Деклариране на бойкот

Запишете избраните букви в таблицата и след това прехвърлете резултантната последователност от букви във формуляра за отговор (без интервали или други символи).

Q15 . Да се ​​установи кореспонденцията между клоновете на правото, дадени в първата колона, и супер права на правата, дадени във втората колона.

СЕКТОРИ НА ЗАКОНА Свръхестествени права
конституционен А частен
граждански B обществен
административен
престъпник

Запишете избраните букви в таблицата и след това прехвърлете резултантната последователност от букви във формуляра за отговор (без интервали или други символи).

В 16. В списъка по-долу намерете разпоредбите, свързани с конституционното право на Руската федерация.

1) определя границите на правилното поведение на хората

2) се отнася до регулаторната система на обществото

3) съществува както устно, така и писмено

4) за нарушение на тези норми следва публично порицание

5) се формулира и поддържа от държавата


1 | | 2 | 3 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.118 сек.)