Авто Автоматизация Архитектура данни Одит Счетоводство Voennoe бележка Биология Генетика География Геология президент Къща Други журналистика и медии Ïzobretatelstvo Чужди езици Computer Art История на Компютри Готварски Култура лексикология литература Logic Маркетинг Математика машини Здраве за управление на метали и заваръчни Механика Музика NASELENIE образование Pa'gi жива охрана Pa'gi Известия на образованието политика правото Prïborostroenïe Програмиране Производство индустрия Психология P Дио Regïlïya Свързване Социология Спорт стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм физика и физиология на Философия Финанси Химическа Farm Cennoobrazovanïe Çerçenïe Екология иконометрия Икономика Електроника Yurïspwndenkcïya

Хората (4) m: ще бъдат

Читайте также:
  1. Може ли да бъде?
  2. Може ли да бъде?

Населението (4) θ: ν- не се променя, V-arthalane, λ-увеличава (в средата vakh)

Ел (4) p: φ = φ 1 + φ 2 + φ 3 + ....

Ел (4) в: затворен

Хората (4) f: E = E 1 + E 2 + ...

Хората (4) sh: Зареждане на тази страница alt.mp3.

Хора (5) б: W / m 2

Хора (5): A = qEd

Хората (5) q: q 1 + q 2+ q 3 + ... = const

El (5) m: От определената точка на прага на заряда

E (5) p: намалява

Хората (5) ч: 1,2,3

Хората (5) sh: енергия

Хора (6): A = qEΔd

Електроните (7) в електрическата верига

Хора (7) b: топлина, химия, магнезий

El (7) s: перпендикулярна на проводимата повърхност

El (7) s: перпендикулярна на проводимата повърхност.

El (8) q: потенциал на електрическото поле, който пресича движението

Хората (8) e: растат

El (9) a: е същият като двата фази

Хора (9) c: Horizontalsol надясно.

Хората (9) век: срещу полето

Хора (9) q: 1 и 4.

Хора (9) q: радиовълни

Хора (9) • Антези ...

Елементи (9) в: Включва отворен

Публично (9) c: open.transph

En (2) в Y / h

Яд (1) с: Броят на електроните в неутрална атомна обвивка.

Яд (1) с: АЗ (неутрон)

Яд (1) с: Неутрален атом, протон

Яд (10) а: Ядрена реакция

Яд (10): Снимка с дебел слой.

Yad (10) t: Отделяне на газ от Geiger

Яд (13) т · Гейгер ...

Улица Яд (14): Камерата на Уилсън

Yad (15) • M <Zm p + Nm n

Яд (16) • Камерата с мехурчета

Яд (3) б • Неутрони

Yad (3) g: Енергията, която трябва да се получи от това ядро

Yad (3) d: Пред-реакция и реакции на ядра и частици.

Yad (8) b: водороден йон

Яд (8) b: Няма ядра

Яд (9) а: абсорберът на пръта

M / s2 (амплитуден режим)

Hz

Н

Mm / s

11081610914 ....: 7 * 10-3n

ом

1212: А1 / А2 = 1/3

170230: 42 км / ч

2: двойно по размер (напр

Намалено 2: 2 пъти (включително)

Намален с 2: 4 пъти (в сантиметри)

Намален в 2: 4 пъти (в сантиметри)

200: -200d (вътрешен.exe)

дали

А


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | | 54 | 55 |


Използвайте материал, изпратете линка в StumbleUpon (0.006 сек.)