Случайна страница
За проекта
Последни публикации
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Катодна тръба с тръби (CRT)

Прочетете още:
  1. Газ изходна тръба
  2. Обща информация за електронните тръби
  3. На сито-подобни тръби на корена, решение се движи
  4. Заваряване с електронен лъч
  5. Катод Рей Tube

Чрез принципа на деформация и фокусиране на електронен сноп съществуват два вида CRT: електростатични и магнитни.

Фигура 1 показва конструкцията на електростатична тръба. Вътре в стъкления цилиндър се изтласка налягането Pa, се поставят няколко електрода. Източникът на електроните е оксидният нагреваем катод К, заобиколен от цилиндър М с малка дупка в центъра. Този електрод се нарича контрол или модулатор. Чрез регулиране на отрицателния потенциал на този електрод е възможно да се променя токът на снопа и, съответно, яркостта на изображението.

Фигура 1.3. Електростатично тръбно устройство.

Електроните, които са преминали през отвора в контролния електрод, се ускоряват от електрическото поле на фокусиращия електрод (първият анод), тъй като той има положителен потенциал по отношение на катода. При преминаването на ограничителните диафрагми на фокусиращия електрод гредата се ускорява от втория анод А, който получава положително напрежение от порядъка на 1000 V.

Преминавайки в пролуките между електродите, където е концентрирано електростатичното поле, електроните на лъча се подлагат на радиално изместване в допълнение към ускорението и се отклоняват към оста. Действието на такива електрически полета е подобно на действието на оптичните лещи. Това помага да се разбере фиг.1.4.

Излизайки отляво в пролуката между електродите F и А, електронът се отклонява от полето първо надолу, а след това нагоре от хоризонталната ос, te. вляво, полето действа като събирателна повърхност на лещата и отдясно като разсеяна повърхност. Едновременно с това, електронът се ускорява от електрическото поле и неговата аксиална скорост надясно става по-скорост

оставен , Полето наклонява траекторията на бавния електрони по-любопитно, отколкото по-бързото. Следователно, събирателното действие на електронната леща преобладава над своето разсейващо действие, в резултат на което лещата отклонява електроните на лъча към оста, т.е. винаги събира. Промяната на потенциала на един от електродите, например потенциала на електрода F (дръжката ("FOCUS"), е лесна за регулиране на пречупващата сила на електронен обектив и фокусиране на лъча върху екрана на тръбата.

Фигура 1.4. Принципът на фокусиране на електронния лъч.

Оставяйки втория анод, електронен лъч преминава между две двойки пластини, които го отклоняват в две взаимно перпендикулярни направления X и Y. Количеството преместване на петна върху флуоресцентния екран е пропорционално на напрежението, приложено към плочите. Възможно е да се провери дали това е така, като решите проблема с отклоняването на лъча от поле в плосък кондензатор (вижте раздел "Sensitivity sensitivity instrument").
1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)