Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика Художествена история Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност на живота Безопасност Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Класификация, изомеризация, номенклатура на двуосновните карбоксилни киселини

Прочетете още:
 1. Калциева киселина Acidum salicylicum
 2. Азотна киселина и нейните соли (нитрити).
 3. Азотна киселина
 4. Аминокиселиният глицин е основният инхибиторен невротрансмитер на гръбначния мозък. В мозъчните тъкани е малко, но това малко количество е абсолютно необходимо.
 5. Аминокиселинен състав на протеините
 6. Аминокиселини като лекарства
 7. Аминокиселини, пептиди, протеини
 8. Аминокиселини
 9. НОМИТЕ НУКЛЕНИНИ КИСЕЛИНИ.
 10. Бензоена киселина Acidum benzoicum
 11. Биологично активни животни, пептиди,
 12. БИОЛОГИЧНИ ЖИВОТНИ, ПЕПТИДИ.

Две базови или дикарбоксилни киселини съдържат в молекулата две карбоксилни групи. В зависимост от структурата на въглеводородния остатък се различават наситените, ненаситени, ароматни, двуосновни карбоксилни киселини.

Структурната изомеризация на наситените алифатни двуосновни карбоксилни киселини се дължи на структурата на въглеродния скелет, ненаситена - структурата на скелета и позицията на двойните връзки. За ненаситени киселини има геометрична изомери. Изомеризмът на ароматни двуосновни киселини също се свързва с реципрочното поставяне на карбоксилни групи в бензеновото ядро ​​( , и изомери).

От киселините в тази серия най-важни са тези, в които функционалните групи са в края на нормалната въглеродна верига. Най-простата киселина в серията - оксалова киселина (енандия) - ,

Най-често срещаните дикарбоксилни киселини

Формулата Името на киселината в тривалната номенклатура
1. оксалов
2. Малоун
3. Амбър Амбър
4. глутаров
5. адипиновата

За двуосновните киселини се използват тривиални имена. По номенклатура името на IUPAC се формира от името на съответния наситен въглеводород (със същия брой въглеродни атоми), като към него се прибавя крайният киселина (или дикарбонат). Например, оксалова киселина - етания и малонов - пропандий (или метандикарбонова киселина).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.004 секунди).