Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Други Журналистика и медии Изобретателност Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Отделни представители на оксокиселините и тяхното използване

Прочетете още:
 1. SMN теорема, примери за неговото използване
 2. Анализ на използването на производствения капацитет на предприятието
 3. Анализ на използването на материални ресурси
 4. Анализ на използването на материални ресурси
 5. Анализ на използването на оборудване и производствен капацитет на предприятието
 6. Анализ на използването на технологично оборудване
 7. Анализ на ефективността на използването на дълготрайните активи
 8. Анализ на интензивността и ефективността на използването на дълготрайни активи
 9. Анализ на показателите за използването на дълготрайните активи на предприятието
 10. Аналитичен преглед на използването на вторични суровини и отпадъци
 11. Баланс на времето за промяна и времето за използване на коефициента на промяна
 12. Проектиране, предназначение и правила за използване на прахови пожарогасители.

Глиоксиловият алкохол е обичаен в природата, особено в големи количества, се среща в незрелите плодове, както и в сока от захарно цвекло. Глиоксиловият алкохол играе важна роля в метаболитните процеси в растенията и микроорганизмите.

Пирувиновата киселина е широко разпространена в природата, е междинен продукт на процесите на млечна киселина и алкохолна ферментация, окисляване на въглехидратите в организма. Създава се при условия на нагряване (пиролиза) на гроздова киселина, оттук и нейното тривиално име - пирувинова киселина:

Ацетоацеталната киселина се образува поради β-окисление на мастни киселини в метаболизма. Киселината е много нестабилна и лесно се декарбоксилира с образуването на ацетон. Солите, естери и други производни на ацетооцетната киселина са доста стабилни.

Ацетоацетиловият естер играе важна роля в теоретичната органична химия и органичния синтез. За ацетонните естери е характерен феноменът на тавтомерията - динамичната динамична изомеризация. Една от изомерните форми на естера е белязана с кетогрупа (кетоформ), втората е хидроксилна група (аненолова форма).

Кето-енол тавтомерия на ацетон естер:

По химичен път ацетоновият естер е реактивно способен както за кетон, така и за енолна форма. Реакции на кетон: рехидратация на водород, присъединяване , , взаимодействие с хидроксиламин, фенилхидразин. Реакции на енолова форма: взаимодействие с разтвор на феромол (III) хлорид (качествена реакция), реакция на свързване в мястото на двойната връзка, образуването на натриев ацетатен естер.1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 |


Когато използвате материала, поставете връзка към Stadall.Org (0.007 сек.)