Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика Художествена история Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност на живота Безопасност Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Цикло-оксотаутомерни трансформации на монозахариди

Прочетете още:
 1. Измерване на ъгъла на фазовото изместване с превръщането му в код
 2. Измерване на ъгъла на фазовото изместване с превръщането му в ток или напрежение
 3. Измерване на ъгъла на фазовото отместване чрез метода на балансиране на трансформацията
 4. И КОНВЕРГЕНЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯТА В КЛЕТКИТЕ
 5. Интегриране на цифрови волтметри от постоянен ток с честотна импулсна трансформация
 6. Номер на лекцията 7. Методи за трансформиране на ортогоналното изображение
 7. Най-лесните трансформации на корените от n-та степен.
 8. Основни редове насекоми с непълна трансформация
 9. Трансформация (трансформация) на Лаплас. Оригинал и изображение
 10. Конвертирайте Галилей
 11. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯТА В БИОГЕТОЦЕНЗОЗАТА
 12. Трансформация на енергията в тялото

Цикличната форма се формира от взаимодействието на една от хидроксилните групи с карбонилната група. В този случай възниква нов хирален център - аномерен въглероден атом. Цикличните форми, конструирани по този начин, могат да бъдат пиранозни и фуранозни цикли. Имената на циклите произлизат от имената на съответните кислородсъдържащи хетероциклични съединения: пиран и фуран. Във водните разтвори се образува равновесна смес от циклични и открити форми. Тавтомерията на циклични и отворени форми се нарича цикло-верижна тавтомеризация.

При първия въглероден атом, който също става асиметричен, се образува хидроксил, който се нарича полуацетал или гликозид. В зависимост от местоположението му се формират а - и б - анометри. Гликозидният хидроксил е най-активен в химичното вещество.

Структура на Hewurs. През двадесетте години на двадесети век Хеврос предлага нов начин на условно перспективно изображение на монозахаридни структури, които ясно отчитат взаимното пространствено разположение на хидроксилните групи.

а- D-глюкопираноза

b- D-фруктофураназа


1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.004 секунди).