Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Тератогенези. Fenokopin. Наследствени и ненаследствени малформации на човешкото тяло, в резултат на нарушение на регулацията на онтогени

Прочетете още:
 1. AuamocTukaДиагностика на умственото развитие на деца на възраст 3-7 години
 2. BRP открива нов кръг от иновативни разработки с освобождаването на платформата Ski-Doo REV
 3. F1 Психични и поведенчески нарушения, дължащи се на употребата на психоактивни вещества
 4. F50-F59 Поведенчески синдроми, свързани с физиологични нарушения и физически фактори
 5. F8 Нарушения на психологическото развитие
 6. I. Резултати от социалното и икономическо развитие на Република Карелия за периода 2007-2011 г.
 7. I.3. Основните етапи на историческото развитие на римското право
 8. II. Цел и цели на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 9. III Анемия поради повишена загуба на кръв (хемолитична)
 10. III. Характерни особености на икономическото развитие на страната
 11. III. Цели и цели на социалното и икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)
 12. IV. Механизми и основни мерки за осъществяване на държавната политика в областта на развитието на иновационната система

От края на XIX век. има идея за съществуването в онтогенетичното развитие на периоди с най-голяма чувствителност към вредния ефект на различни фактори. Тези периоди се наричат ​​критични, а вредните фактори са тератогенни. Причината за прекъсване на развитието на рудимента е неговата по-голяма чувствителност в момента към действието на патогенния фактор, отколкото други органи. В този случай ефектът от различни фактори може да предизвика същата аномалия. Съществуват няколко различни критерия, въз основа на които се класифицират вродените малформации. Основните са: причината, фазата, в която се проявява ефектът, последователността на тяхното появяване в тялото, разпространението и локализацията. В зависимост от причината, всички вродени малформации са разделени на наследствени, екзогенни (екологични) и многофакторни. Наследствени наречени дефекти, причинени от промени в гените или хромозомите в гейзетите на родителите, в резултат на което зиготата от самото начало носи ген, хромозомна или геномна мутация. Генетичните фактори започват да се проявяват последователно в процеса на онтогени, като нарушават биохимичните, субцелекулните, клетъчните, тъканните, органите и организмите. Екзогенни са дефектите, причинени от тератогенни фактори (лекарства, хранителни добавки, вируси, промишлени отрови, алкохол, тютюнев дим и т.н.), т.е. фактори на околната среда, които, действащи по време на ембриогенезата, нарушават развитието на тъканите и органите. В зависимост от етапа, в който се проявяват генетичните или екзогенните ефекти, всички нарушения, възникващи в пренаталната онтогенеза, се подразделят на гаметапатия, блапатопатия, ембриопатия и фетопатия.

54. Структурни и функционални нива на организацията на генетичния материал, генната хромозома, геномиката. Генът е функционалната единица на наследствеността. Структурата, функциите и регулирането на действието на гените в прокариотите и еукариотите. Интерпретация на гени.

Елементарната функционална единица на генетичния апарат, която определя възможността за развиване на отделен атрибут на клетка или организъм от даден вид, е генът (наследствен депозит, според G. Mendel). Прехвърлянето на гени в поредица от поколения от клетки или организми постига материална приемственост - наследство от потомци на признаците на родителите. Знакът се разбира като единица от морфологични, физиологични, биохимични, имунологични, клинични и други. Друга дискретност на организмите (клетките), т.е. отделно качество или собственост, с които се различават един от друг. На хромозомното ниво на организацията, която се появява в процеса на еволюция в еукариотните клетки, генетичният апарат трябва да отговаря на всички изисквания за субстрата на наследствеността и променливостта: да има способността да се възпроизвежда, да поддържа постоянството на своята организация и да придобива промени, които могат да бъдат предадени на ново поколение клетки. Геномното ниво на организация на наследствения материал, което обединява целия набор от хромозомни гени, е еволюционно развита структура, характеризираща се с относително по-голяма стабилност от нивата на ген и хромозоми. Съкращението на еукариотния геном се обяснява и с ексон-интронната организация на повечето еукариотни гени, в която значителна част от транскрибираната РНК се отстранява по време на следващата синтез на обработка и не се използва за кодиране на аминокиселинните последователности на протеините.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)