Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Технически подове

Прочетете още:
 1. VII. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
 2. VII. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
 3. VII. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
 4. VII. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
 5. VII. МАТЕРИАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ
 6. Номер на билета 27. Технически средства и технологии в предприятията за отдих и развлечения.
 7. Номер на билета 29. Технически средства и технологии в предприятията за настаняване (в хотели)
 8. БИОТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ (BTS)
 9. Въпросът. Радиоинженерни сигнали. Класификация.
 10. Входове на двоични сигнали от сензори за гранична стойност. Технически характеристики на комутация
 11. Хидравлични конструкции
 12. Хидравлични конструкции и техните класификации

В многоетажните жилищни сгради системата за санитарно-техническа поддръжка е разделена на височина по технически етажи в зони. Техническите подове са проектирани да построят инженерно оборудване и полагане на комуникации, а височината им е не по-малка от 1,9 м. В момента използваните елементи и оборудване на санитарните мрежи са проектирани за хидростатична глава на 60 м и въз основа на допустимата глава определят височината на зоните между технически подове (Фигура 29.8).

Техническият под може да бъде разположен в долната част на сградата (техническа подземна), в средната и горната част, както и над проходите над първия етаж, където се намират културните и потребителски услуги и т.н. На техническите подове се подреждат хоризонталните канали на главните тръби, и от тях - тръбопроводите към съответните зони.

Фиг. 29.8. Местоположение на технически етажи в многоетажни сгради (техническите етажи са сенчести): а - в сгради до 16 етажа; b - същото от 16 до 35; в - повече от 35 етажа; d - местоположение на хоризонталните санитарно-технически инсталации в сгради, чийто първи етаж е отворен или заеман от обществени помещения: 1 - над стълбовете на приземния етаж; 2 - под фалшиви тавани, 3 - в мазето


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | 96 | 97 | 98 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.011 сек.)