Свържете се с нас
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Система от счетоводни записи за отчитане на транзакции по текущата сметка

Прочетете още:
 1. А) система за прогресивно данъчно облагане.
 2. В) Систематично
 3. C_EOBASE (Б. Мостри на молби за хомеоперации)
 4. EOPSPMIR (B. Огледало на търговските сделки)
 5. ERP и CRM система OpenERP
 6. ИЗЛОЖЕНИЯ (Б. История на бъдещите периоди)
 7. I Концепцията на информационните системи
 8. СИСТЕМА, ИЗТОЧНИЦИ, ИСТОРИЧЕСКА ТРАДИЦИЯ НА РИМСКОТО ПРАВО
 9. I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА
 10. И. Сосилство и социална система.
 11. I.2. Системата на римското право
 12. II. Органите и системите на ембриона: нервната система и сърцето

Входящ паричен поток към разплащателна сметка

1. Сумите на приходите, получени от клиенти, се кредитират по разплащателната сметка:

Дт 311 Кт 36

2. Сумите, получени от длъжниците за изплащане на техните дългове, се кредитират по разплащателната сметка:

Дт 311 Кт 37

3. Кредитирани по разплащателната сметка при подаване на заявление за паричен превод:

Дт 311 Кт 301

4. Размерът на краткосрочния заем на банката, кредитиран по текущата сметка:

Дт 311 Кт 601

5. Количеството пари, неправилно кредитирани по текущата сметка, се отразява:

Дт311 Кт 374

Отписване на средства от текущата сметка

6. Посочени от текущата сметка на доставчиците при плащането на дължими сметки:

Дт 63 Кт 311

7. Парични средства, изплатени от текущата сметка на касата:

Дт 301 Кт 311

8. Плащанията към бюджета се прехвърлят от текущата сметка:

Дт 64 Кт 311

9. Размерът на дълга, дължим на социалните осигурителни агенции, се записва от текущата сметка:

Дт 65 Кт 311

10. Прехвърлени към платими сметки:

Дт 685 Кт 311

11. Отразени, според банковото извлечение, грешно отписана сума от текущата сметка:

Дт 374 Кт 311

Схема на разпространение на документи за сметка на движение на средства по текущата сметка
1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)