Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Етапи на създаване на законно платежно средство

Прочетете още:
 1. CASE технология за създаване на информационни системи
 2. I. Решението на логическите проблеми чрез алгебра на логиката
 3. I. СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
 4. I. Средства, които засягат апетита
 5. I. ЕТАПИ НА КОНФЛИКАТА
 6. I. Етапи на развитие на бронхиална астма
 7. I.3. Основните етапи на историческото развитие на римското право
 8. II етап: Решение на задачата на компютъра с помощта на пакета Excel
 9. II. Моя - пари, материални средства, доходи, отпадъци, енергия
 10. II. Организация и етапи на статистическите изследвания
 11. II. ОСНОВНИ ЕТАПИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ
 12. II. Собствени средства на банката

┌─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──┴─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ─┐

Предоставянето от страна на държава (група държави) на определени инструменти чрез силата на законно плащане "

│ Средствата се получават чрез последователно извършване на всички следващи действия

└ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ┬─ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ─ ─ ── ── ── ── ── ── ── ─┘

┌───────────────────────────────────────────┴───── ─────────────────────────────────────────────────┐

│1) определяне в закона на наименованието на парична единица и определението на субект, притежаващ орган

При емитиране на инструменти, деноминирани в тези парични единици (емитираща институция) │

└───────────────────────────────────────────┬───── ─────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────┴──────────────────────────┐

│ │

│ │

за парични единици в брой за парични единици в непарична форма

│ │

┌─ ── ── ── ── ── ── ─┼ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──┼ ─ ─ ── ── ── ── ── ── ── ──┐

│ ▼ ▼ │

┌─────────────────┴─────────────┐ ┌──────────────── ───────────────────────────────────────┐

‡ Зареждане ...

│ │2) спецификация на банкнотите │2) изпълнение от страна на издаващата институция на задълженията │ │

Чрез предоставяне на определен брой от посочените "

│ │ Парични единици, с ... │ │

│ └─────────────────────────────┬────────────────── ───────┘

│ ▼

│ │ ┌────────────────────────────┐ │

│ │ - предоставяне на кредити │

│ │ │- покупка на ценни книжа │ │

│ │- закупуване на чуждестранна валута│

│ │ │- придобиване на други активи │ │

│ └────────────────────────────┘

└─ ── ── ── ── ── ── ─┼ ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ┘

┌──────────────────────────────────────┐

│ 3) изготвяне на банкноти │

└──────────────────┬───────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐

│ 4) издаване на валута в обращение

└──────────────────────────────────────┘

15.7

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

┌ ─ ─ ─ ─┤Soderzhanie основните правомощия на държавата (група държави) в denezhnoy├ ─ ─ ─ ┐

│ сфера

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, Правото да се определи инструмента за обмен (законно платежно средство) + задължението за предоставяне на функцията

│. Създаване на установен инструмент за обмен (законно платежно средство), като се взема предвид обществеността.

, становища

│. ,

, ├────────────────────────────────────────────────────

│. Тази база се реализира в съвременни условия ".

, В следните термини:

│. └──────────────────────┬──────────────────────┘.

│. ▼.

.┌──────────────────────────────────────────────── ┴─────────────────────────────────────────────┐.│

Поддържане на необходимото и оптимално предоставяне на средства за правна защита (пари), </ s>.

Специално: │.│

│.│- издаване на парични средства (парични и непарични); │.

- изтегляне на пари от обращение, което води до намаляване на паричното предлагане; │.│

│.│ - прилагане на мерки от паричната и паричната политика, водещи до промяна на де - </ s>.

такса в обращение (например механизъм на задължителните резерви, прилаган за безналични ")."

│.укрепваща емисия) │.

.└──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘.│

│.┌─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────┐.

Организация на паричния оборот и осигуряване на неговото непрекъснато функциониране, по-специално: │.│

│.│- организация и регулиране на паричното обращение (парична дисциплина, теглене на пари, не.

Водещи до промяна в паричното предлагане (обмяна на банкноти); │.│

│.- регулиране на паричните плащания; │.

.- организацията и регулирането на непаричния оборот (установяване на правния режим на банковото дело

│.│Наеми и депозити; определяне на реда за реализиране на безналични плащания).

.└──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘.│

│.┌─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────┐.

. Правилник за конкуренцията на законните платежни средства с други инструменти, които са в състояние да ви гарантират

│.│ завършва всички или част от икономическите функции на парите, и по-специално: │.

.- регулиране на движението на чужда валута │.│

│.│ - регулиране на изпълнението на ценните книжа с парични функции; │.

- регулиране на движението на скъпоценни камъни и благородни метали при изпълнението на техните функции.

Средства за натрупване.

.└──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘.│

│.┌─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────┐.

Създаване (овластяване) и гарантиране на ефективното функциониране на съответното.

Институциите за осъществяване на паричния (валутен) суверенитет и най-вече за банковото дело и плащанията.

.net-сетълмент системи и техните елементи │.│

│.└─────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────┘.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

└───────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────┘

15.8

Правното основание на правомощията на държавата (група държави)
в паричната сфера

┌───────────────────────────────────────────────── ───────────────────┐

┌──────────────┤Osnovnye правомощия на държавата (Групата на държавите) в брой sfere├──────────────┐

│ └──────────────────────────────────────────────── ────────────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ Поддържане на необходимата и оптимална доставка на законни разплащателни средства (пари) │ │

│ └──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ Организация на паричния оборот и осигуряване на гладкото му функциониране │ │

│ └──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┐ │

│ │ Регулиране на конкурса на законно платежно средство с други инструменти, способни да │ │

│ │ извършва всички или част от икономическите функции на парите │ │

│ └──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘ │

│ ┌──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┐ │

Създаване (предоставящ орган) и осигуряване на ефективно функциониране │ │

│ │ съответните институции за осъществяване на паричен (валутен) суверенитет │ │

│ └──────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────┘ │

│ са │

└────────────────────────────────────────────┬──── ─────────────────────────────────────────────────┘

┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┴─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐

Насоки за прилагане на основата на паричния (валутен) суверенитет

│ └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─┬─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ │

│ тоест насоките за реализиране от превозвача на базата * на паричната (валута) │

│ суверенитет │

│ │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────┐ │

│ ▼ ▼ │

│. , , , , , .│. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , │. , , , , , ,

│. ┌───────┴───────┐ ┌─────────┴──────────┐.

│. С надлежно внимание.

│. ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│. │ └───────────────┘ │ ▼ │ └────────────────────┘ │.

│. │ │ │ │ │.

│. Определяне на пистолета.

└────. │обмен (юридически │Полично мнение: │ стойност на създадения пистолет │ │ │───────┘

, │ средства за плащане) │ │ доверие / недоверие към обмена на │ (обмен │.

, </ S> </ s> </ s> </ s> </ s> </ s> </ s> </ s> </ s>) </ s>

, └─────────────────────┘ └──────────────────────┘ └── ──────────────────────┘.

, ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , .. Основата на паричния (валутен) суверенитет. , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────

* В модерната система, носител на паричен (валутен) суверенитет

е държава (група държави), чиито правомощия произтичат от нея

държавен суверенитет. Въпреки това, това понятие на основата на паричната

(валута) суверенитет е в голяма степен приложим към

държавни форми на пари

15.9

Съотношение на категориите "парична обращение",
"оборот на пари", "оборот на плащанията"

┌─────────────────────┐

│Изберете пари в обращение │

, , , , , , , , , , , └─────────┬───────────┘

Лечебни заведения. ┌────┴─────┐

(с позоваване на

.strumenty). ┌ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

, , , , , , , , , , , │Кач │Каш

пари │ пари │

└┬─────────────────────────────────────────────────────────

┌───────────────────────────────────────────────── ┼───────────────────┼─┐

Използване на │

│ инструменти │ │ │

│ (включително │

│денег) ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│ ▼ Обмен на пари │

│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

│. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ├◄─┘ │

│. │┌───────────┼─┐. Пари │ │

│. │ Парична │. обжалване │ │

│. ││ плащане └──────────────────────────────────────────┘

│ Паричен поток │ оборот │. │ │

│. │└─────────────┘. │ │

│. , , , , , , , , , .└.─.─.─.─.─.─.─.─.┬ ─ ─ ─ ─ - ─ ─┘ │

└───────────────────────────────────────────────── ──┼─────────┼─────────┘

│ │

└────────────────────────

┌─────────────────┴────────┐

│ Изтегляне на пари от оборот │

└──────────────────────────┘

Легенда:

├────────────────────────────

парично оборот: изпълнение на парични задължения с пари

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

парична форма (парично обращение)

┌─ ── ── ─┐

парично обращение: изпълнение на парични задължения

└─ ── ── ─┘ пари (законно платежно средство) в брой

, , , , , ,

, , платежен оборот: паричното задължение не се възстановява

, , , , , , парите и инструментите в обращение

┌─────────┐

Паричен обмен: парично задължение с отложено плащане

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15.10


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.116 сек.)