Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ номер 16

Прочетете още:
 1. Билет 1
 2. Билет 1
 3. Билет 1
 4. БИЛЕТ 1
 5. БИЛЕТ 1
 6. Билет 1
 7. БИЛЕТ 1
 8. Билет 1
 9. Билет 1
 10. Билет 1
 11. Източен славянски билет 1. Селище, основни професии, религия. Военна демокрация.
 12. Билет 1 (Развитие на възгледи по темата икономическа теория, микроикономика и макроикономика, икономическа теория и икономическа политика).

по дисциплина "Инвестиционен анализ"

за студенти от 4-та година от направлението: 080200.62 "Управление"

1. Анализ на формирането на лизингово плащане (0-20 точки).

2. Класификация на показателите за оценка на икономическата ефективност на инвестициите (0-20 точки).
3. Задача номер 16 (0-20 точки).

Обмислен и одобрен на заседанието на отдела (Протокол № 1 от 29 август 2014 г.).

Ръководителят на отдела е Л. Л. Igonina

ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ОБЩИНСКА БЮДЖЕТНА ИНСТИТУЦИЯ

НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ

ПО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Краснодарския филиал на финно-университета

2014/2015 учебна година

Катедра "Икономика и финанси"

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ номер 17

по дисциплина "Инвестиционен анализ"

за студенти от 4-та година от направлението: 080200.62 "Управление"

1. Анализ на ефективността на лизинга (0-20 точки).

2. Методи за анализ на цената на заетия капитал (банкови заеми и облигации) (0-20 точки).
3. Задача номер 17 (0-20 точки).

Обмислен и одобрен на заседанието на отдела (Протокол № 1 от 29 август 2014 г.).

Ръководителят на отдела е Л. Л. Igonina

ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ОБЩИНСКА БЮДЖЕТНА ИНСТИТУЦИЯ

НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ

ПО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Краснодарския филиал на финно-университета

2014/2015 учебна година

Катедра "Икономика и финанси"

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ номер 18

по дисциплина "Инвестиционен анализ"

за студенти от 4-та година от направлението: 080200.62 "Управление"

1. Форми на финансово инвестиране (0-20 точки).

2. Използване на икономически и математически методи за анализ при формирането на инвестиционния портфейл в контекста на разпределението на ограничените средства за финансиране (0-20 точки).
3. Задача номер 18 (0-20 точки).

Обмислен и одобрен на заседанието на отдела (Протокол № 1 от 29 август 2014 г.).

Ръководителят на отдела е Л. Л. Igonina

ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ОБЩИНСКА БЮДЖЕТНА ИНСТИТУЦИЯ

НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ

ПО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Краснодарския филиал на финно-университета

2014/2015 учебна година

Катедра "Икономика и финанси"

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ № 19

по дисциплина "Инвестиционен анализ"

за студенти от 4-та година от направлението: 080200.62 "Управление"

1. Характеристики на финансовите инвестиции (0-20 точки).

2. Оперативно управление на инвестиционния портфейл (0-20 точки).
3. Задача 19 (0-20 точки).

Обмислен и одобрен на заседанието на отдела (Протокол № 1 от 29 август 2014 г.).

Ръководителят на отдела е Л. Л. Igonina

ФЕДЕРАЛНА ДЪРЖАВНА ОБЩИНСКА БЮДЖЕТНА ИНСТИТУЦИЯ

НА ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВ УНИВЕРСИТЕТ

ПО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.007 сек.)