Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Експресен анализ на финансовите отчети. Ефективността на управлението на предприятието се определя до голяма степен от нивото на неговата организация и качеството на информационната подкрепа

Прочетете още:
 1. II. Индикатори за финансова стабилност на предприятието.
 2. III. Парични потоци от финансови дейности
 3. Абсолютни показатели и коефициенти на финансова стабилност
 4. Анализ на равномерната активност. Баланс на равновесие, принос към покритието, марж на финансовата мощ, оперативен ливъридж.
 5. Анализ на равновесието и оценка на маржа на финансовата сила
 6. Анализ на равновесието и оценка на маржа на финансовата сила
 7. Анализ на паричните потоци от отчитането.
 8. Анализ на финансовата стабилност (breakeven) на предприятието
 9. Анализ на консолидираните финансови отчети
 10. Анализ на коефициентите на финансова стабилност
 11. Анализ на финансовата стабилност на предприятието
 12. Анализ на ликвидността и финансовата стабилност на OJSC Radiozavod

Ефективността на управлението на предприятието се определя до голяма степен от нивото на неговата организация и качеството на информационната подкрепа. В системата за информационна поддръжка счетоводните данни са от особено значение и отчитането става основен тип комуникация, която предоставя надеждна информация за финансовото състояние на предприятието.

Оценката на финансовото състояние може да се извърши с различна степен на детайлност, в зависимост от целта на анализа, наличната информация, софтуер, технически и персонал. Най-често използваните в практиката методи за експресен анализ и задълбочен (комплексен) анализ на финансовото състояние.

Като цяло, финансовият анализ е процес на изследване на влиянието на външни и вътрешни фактори върху ефективността на финансовите дейности на дадено предприятие, за да се идентифицират характеристиките и възможните посоки за развитие в дългосрочен период. Въз основа на данните от финансовия анализ се разработват насоките за финансовата политика на компанията и ефективността на управленските решения зависи от това доколко тя се осъществява. Финансовият анализ е съществен елемент на финансовото управление и одита. Почти всички потребители на финансови отчети на предприятия прилагат методи на финансов анализ за вземане на решения.

В контекста на изричния анализ на финансовите отчети:

· Анализът на финансовата стабилност (коефициенти на автономия, съотношения дълг към собствен капитал, самодостатъчност на предприятията, маневреност) се изчисляват;

· Анализ на платежоспособността на дружеството (коефициенти на абсолютна ликвидност, покритие или текуща (обща) ликвидност, бърза ликвидност, възстановяване (загуба) на платежоспособност се изчисляват);

· Анализът на стопанската дейност (коефициентите на оборота на активите, акциите, вземанията, платимите сметки, капитала) се изчисляват;

· Анализ на рентабилността (изчислени показатели за възвръщаемост на активите, продажби, готови продукти, собствени средства).

Източници на информация за изчисляване на показатели и анализ са годишните и тримесечните финансови отчети:· Номер на формуляр 1. Баланс;

· Номер номер 2. Отчет за приходите и разходите;

· Номер номер 3. Доклад за промените в собствения капитал;

· Номер номер 4. Отчет за паричните потоци;

· Номер на формуляр 5. Допълнение към баланса.


1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)