Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Експресен анализ на финансовите отчети

Прочетете още:
 1. II. Индикатори за финансова стабилност на предприятието.
 2. III. Парични потоци от финансови дейности
 3. Абсолютни показатели и коефициенти на финансова стабилност
 4. Анализ на равномерната активност. Баланс на равновесие, принос към покритието, марж на финансовата мощ, оперативен ливъридж.
 5. Анализ на равновесието и оценка на маржа на финансовата сила
 6. Анализ на равновесието и оценка на маржа на финансовата сила
 7. Анализ на паричните потоци от отчитането.
 8. Анализ на финансовата стабилност (breakeven) на предприятието
 9. Анализ на консолидираните финансови отчети
 10. Анализ на коефициентите на финансова стабилност
 11. Анализ на финансовата стабилност на предприятието
 12. Анализ на ликвидността и финансовата стабилност на OJSC Radiozavod

1.1

Таблица 5

индикатор AMZ OJSC OOO SKA-вагон
п. град с. на п. град с. на
Анализ на финансовата устойчивост
Ка 0.63 0.77 0.67 0.55
GLC 0.58 0.3 0.49 0.83
за 0.72 1.22 4.4 11.8
km 0.21 0.4 0.96 0.85
KP 1.72 3.33 2.1 1.21
Анализ на платежоспособността
изпражнения 0.03 0.1 0.72 0.47
Qr 0.81 1.15 2.53 1.95
KTL 1.36 2.37 2.99 2.03
Кос / сутрин Coutre = 1.16 Coutre = 2.7 Coutre = 3.11 Coutre = 6
Анализ на стопанската дейност, дни
PHA 184,6
POtmz 41.43
на подземен 48.65
POkz 51.4
POSCO 130,43
Анализ на рентабилността,%
Ра 43.25 12.25
PnP 22.2 20.25
PRN 2.91 25.92
РСК 61.15 20.83

Управление на паричните потоци

2.3

Таблица 6

Изчисляване на паричния поток за периода

януари февруари март
постъпления
Необходимост от суровини
Разходи за труд
Търговски и административни разходи
Общо плащания
Касов излишък (недостиг) -20 -220 240

Таблица 7

Салдото на предприятието към 31 март

предимство Thousand. търкайте. Пасивното Thousand. търкайте.
Дълготрайни активи Основен капитал
наличност 635 (90) Задържани приходи
Приемаеми сметки 620 (90) Дългосрочни заеми
Парични активи Краткосрочни заеми
Общо: текущи активи Платими сметки 450 (90)
начисления
Общо: текущи задължения
Баланс Баланс

Управление на движими активи

Управление на паричните средства

3.1.1 а) 81 дни; б) 194,775 рубли.

3.1.2 а) 31622.8 рубли; б) 32 пъти; в) 20,811.4 рубли.

3.1.3 а) 2543 рубли; б) 41 629 рубли; в) 24 057 триене.

3.1.4 POD = 117 дни

3.1.5 а) Z = 10 000 рубли; б) З = 1000 рубли.3.1.7 а) С = 109.545 хил. Рубли; б) C '= 54,772 хил. рубли.

3.1.8 400 хил. Рубли.

Счетоводство и оценка на материалните запаси

3.2.1.

Таблица 8

Изчисляване на разходите за инвентаризация, хил. Рубли.

Метод за оценка Приходи от продажби Производствени разходи печалба Стойност на инвентара в края на годината
В C П = В - С 3 кг = C Σ - С
индивидуален
FIFO
LIFO
Средна цена на придобиване 31.2 43.8 20.8

3.2.2. а) 30 000 единици; б) 750 000 рубли.

3.2.3. 30%.

3.2.4. а) 1126 единици. б) 32 поръчки на година.

3.2.5. отговор

Таблица 9

Метод за оценка Стойността на акциите в края на годината, хиляди рубли.
индивидуален
FIFO
LIFO
Средна цена на придобиване

3.2.6. TOC = 50 000 рубли.

3.2.7. а) EOQ = 127 броя; б) N = 3 поръчки; в) 10 дни.

3.2.8. EOQ = 5 000 кг.

3.2.9. а) EOQ = 8 950 единици; б) N = 112 поръчки; в) 15 566 единици; г) TIC = 9 000 000 рубли; д) 10 000 рубли.

3.2.10. TCC = 600 хил. Рубли.

Управление на вземанията

3.3.2. а) DSO 0 = 20 дни. DSO 1 = 25 дни; б) (Δ I ) = 53,82 хил. рубли; (ΔP) = 74,618 хил. Рубли.

3.3.3. а) 300 000 рубли; б) 220,875 хил. рубли; в) EGS = 17.32%.

3.3.4 а) DZ 30.09. = 145 000 рубли., 31.12. = 154 000 рубли;

АDS 3кв. = 3300 рубли; DSO 3kv. = 48.3 дни;

АDS 4кв. = 3770 рубли; DSO 4kv. = 40.8 дни;

б) реклами = 3,560 рубли; DSO = 71,4 дни.

в)

Таблица 10

Класификация на вземанията
по време на събитието

Време на възникване, дни Приемаеми сметки
на 31 март към 30 юни
Thousand. търкайте. % хиляди рубли. %
0 - 30 59.87 54.55
31 - 60 36.18 38.96
61-90 3.95 6.49
само 100.00 100.00

ж)

Таблица 11

Отчет за неуредените салда

‡ Зареждане ...
период Приходи от продажби, хиляди рубли. Приходни сметки, произхождащи от даден месец
хиляди рубли. %
1 тримесечие
януари 3.8
февруари 38.2
март 58.0
Общо за 1 тримесечие 100,0
Q2
април 6.4
май 39.0
юни 54.6
Общо за второто тримесечие 100,0

3.3.5 а) DSO 0 = 22 дни, DSO 1 = 30 дни;
б) Δ I = 28 450 рубли, ΔP = 91 550 рубли.

3.3.6 Wdz = 168 000 рубли.

3.3.7 Вдз = 540 хил. Рубли.

3.3.8 DSO = 16 дни

3.3.9 а) DZ = 150 000 рубли; б) Df = 145.24 хил. рубли; в) EGS = 18.57%.

Рационална заемна политика на предприятието


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.084 сек.)