Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Цената на капитала на предприятието: концепция, предназначение, процедура за изчисление

Прочетете още:
 1. А) капиталов излишък на капиталовите пазари
 2. Комбинации от вложения труд (L) и капитал (K)
 3. I 5.3. АНАЛИЗ НА КАПИТАЛОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВИТЕ 1 И КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
 4. I. Промени в собствения капитал
 5. I. Редът на медицинския подбор и препращане към санаториум и спа лечение за възрастни (с изключение на пациентите с туберкулоза)
 6. I. Редът на медицинския подбор и препращане към санаториум и спа лечение на възрастни пациенти (с изключение на пациенти с туберкулоза)
 7. II. Редът на медицинския подбор и изпращането на деца към санаториум и спа лечение
 8. III Обща процедура за движение на стоки през митническата граница на митническия съюз
 9. III. Редът за защита на тезата
 10. IV. Редът за откриване и евакуация на пациенти, които са противопоказани при лечение в санаториум и спа
 11. IV. Редът за провеждане на медицински и социални изпити на гражданина
 12. V. Процедурата за изследване за HIV инфекция

Предприятие, което привлича средства за своята дейност, носи определени разходи, изразени в цената на капитала.

Цената на капитала е средствата, платени от ползвателя на капитал в полза на собствения капитал (изразени в%),

Разходите за конкретен вид капитал могат да бъдат изчислени по формулата:

Kj = Pj / Sj * 100%

Kj - стойността на j-тия източник на капитал

Pj - разходи, свързани с привличане на j-ти капитал

Sj е общата сума на капитала, взета от j-тия източник

За да се определят общите разходи за капитал на предприятието и стойността на новопривлечените парични единици, се изчислява среднопретеглената цена на капитала:

WACC =

dj - делът на j-тия източник в капитала на предприятието

Kj - стойността на j-тия източник на капитал

При равни други условия, колкото по-ниска е средната цена на капитала, толкова по-висока е пазарната стойност на предприятието.

(Интернет) Цената на капитала дава възможност да се оправдаят направените инвестиционни решения, да се определят финансовите разходи, да се оптимизира структурата на капитала и т.н.

Цената на капитала зависи от много фактори. Това са търсенето и предлагането на капитал, нивото на конкуренция на финансовите пазари, степента на развитие на финансовите пазари, равнището на риска от финансови активи и т.н. Цената на капитала е свързана с неговата възвращаемост (рентабилност). Последното трябва да е по-високо от цената на капитала, в противен случай използването му става безсмислено. Цената на капитала е един от критериите за осъществяване на инвестиционни проекти.1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Когато използвате този материал, публикувайте връзка към Студалл.Орг (0.01 сек.)