Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Целта и целите на академичната дисциплина

Прочетете още:
 1. I Психологически принципи, задачи и функции на социалната работа
 2. I. 1.1. Пример за разработване на модела на задачата за технически контрол
 3. I. 1.2. Обща формулировка на проблема с линейното програмиране
 4. I. 2.1. Графичен метод за решаване на проблема с LP
 5. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 6. I. ЦЕЛИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА
 7. I. Значимост и задачи на счетоводството. Основните документи от продажбата на продукти, произведения, услуги.
 8. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 9. I. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА на дисциплината
 10. I. Цел и цели на дисциплината
 11. I.5.3. Подготовка на данни за проблема с линейното програмиране
 12. I.5.4. Решаването на проблема с линейното програмиране

БАНКОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБРАЗОВАТЕЛНО-МЕТОДИЧНИ МАТЕРИАЛИ


СЪДЪРЖАНИЕ

S.

МЕТОДИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА "БАНКОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО". 4

Курс на лекциите 6

ВЪВЕДЕНИЕ .. 6

ТЕМА 1. БАНКОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА ... 7

Въпроси за самооценка. 10

ТЕМА 2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БАНКОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО .. 11

2.1. Концепцията за банковото законодателство. 11

2.2. Банково законодателство на икономически развити страни. 14

2.3. Разработване на банково законодателство в Русия. 24

Въпроси за самооценка. 29

ТЕМА 3. ПРАВЕН СТАТУТ НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ .. 30

3.1. Банка на Русия като юридическо лице. 30

3.2. Целите и функциите на Централната банка на Руската федерация 31

3.3. Банка на Русия като орган на банковото регулиране и надзор. 40

Въпроси за самооценка. 46

ТЕМА 4. ПРАВНА РАМКА НА ДЕЙНОСТТА НА КРЕДИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ .. 47

4.1. Концепцията и правния статут на кредитната институция. 47

4.2. Процедурата за създаване на кредитна институция и лицензиране на банкова дейност 53

4.3. Правни аспекти на разширяване на дейността на кредитна институция. 62

4.4. Форми на реорганизация на кредитни институции. 69

4.5. Правни аспекти на ликвидацията на кредитни институции. 76

Въпроси за самооценка. 81

ТЕМА 5. ВИДОВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ .. 82

5.1. Правно основание за кредитни и депозитни операции. 82

5.2. Правно подпомагане на финансовите услуги. 89

Въпроси за самооценка. 97

ТЕМА 6. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БАНКИТЕ 98

6.1. Женевските конвенции за менителниците. 98

6.2. Съвременните законопроекти за менителниците на Русия. 99

Въпроси за самооценка. 113

ТЕМА 7. ГРАЖДАНСКО ПРАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БАНКОВИТЕ СДЕЛКИ 114

7.1. Банкови гаранции и гаранционни споразумения в банковата практика на Русия 114

7.2. Залог и укриване в Гражданския кодекс на Руската федерация

Въпроси за самооценка. 132

ТЕМА 8. ЗАКОНОДАТЕЛНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОГРАМА .. 133

8.1. Общи характеристики на валутното законодателство на RF. 133

8.2. Правно основание за регулиране и контрол на валутата. 134

8.2.1. Концепции и основни насоки на валутната регулация и валутния контрол 1348.2.2. Основни понятия, използвани във Федералния закон "относно валутната регулация и валутния контрол". 138

8.2.3. Валутни сделки между местни лица. 140

8.2.4. Валутни сделки между нерезиденти. 141

8.2.5. Операции на вътрешния валутен пазар в Русия. 141

8.2.6. Импортиране в Русия и износ от Русия на валутни ценности, валута и вътрешни ценни книжа. 143

8.2.7. Репатриране на чуждестранна валута и руска валута от жители, задължителна продажба на част от приходите от чуждестранна валута. 144

Въпроси за самооценка. 144

УСТРОЙСТВО ЗА КОНТРОЛ

КОНТРОЛНА РАБОТА .. 145

Конвенционален тест. 148

СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ЛИТЕРАТУРА ... 155

РЕЧНИК .. 156

ПРИЛОЖЕНИЕ ... 164


МЕТОДИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА "ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БАНКИТЕ" [*]

Целта и целите на академичната дисциплина

Целта на изучаването на дисциплината е формирането на система от знания за банковата дейност на студентите и правна подкрепа за банковата дейност.

В рамките на формулираната цел се решават следните задачи:

- да покаже разнообразието от източници на банково законодателство;

- да разгледа въпросите, свързани със законодателната и правната подкрепа на банките и банковата система на Руската федерация, както и с основното банково законодателство на водещите западни държави.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.013 сек.)