Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

ПРОВЕРКА БИЛЕТ №6

Прочетете още:
 1. Билет 1
 2. Билет 1
 3. Билет 1
 4. БИЛЕТ 1
 5. БИЛЕТ 1
 6. Билет 1
 7. БИЛЕТ 1
 8. Билет 1
 9. Билет 1
 10. Билет 1
 11. Източен славянски билет 1. Селище, основни професии, религия. Военна демокрация.
 12. Билет 1 (Развитие на възгледи по темата икономическа теория, микроикономика и макроикономика, икономическа теория и икономическа политика).

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: __________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №1

 1. Състав и форми на годишни финансови отчети.
 2. Редът за отразяване на информация за финансовите инвестиции на организацията, чийто цикъл (матуритет) не надвишава 12 месеца в баланса.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: ___________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №2

 1. Състав и форми на междинните финансови отчети.
 2. Линия на баланса 1220 "Данък добавена стойност за придобити ценности".

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, наречен от вицепрезидента Goryachkin

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: ___________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №3

 1. Линия на баланса 1230 "Приемаеми сметки", ред на формиране, състав.
 2. Потребители на счетоводни отчети.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: __________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №4

1. Правила за оценка на статиите от финансовите отчети.

2. Декодиране на ред 1520 от баланса "Платими сметки".

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: ___________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №5

1. Редът за отразяване на информация за обектите на нематериалните активи в баланса.

2. Отговорност за нарушаване на правилата за счетоводство и отчитане.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, наречен от вицепрезидента Goryachkin

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: ___________

ПРОВЕРКА БИЛЕТ №6

 1. Редът за отразяване на информацията за резултатите от изследванията и разработките в баланса.
 2. Линия на баланса 1230 "Приемаеми сметки", ред на формиране, състав.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)