Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Свържете се с нас
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №22

Прочетете още:
 1. Билет 1
 2. Билет 1
 3. Билет 1
 4. БИЛЕТ 1
 5. БИЛЕТ 1
 6. Билет 1
 7. БИЛЕТ 1
 8. Билет 1
 9. Билет 1
 10. Билет 1
 11. Източен славянски билет 1. Селище, основни професии, религия. Военна демокрация.
 12. Билет 1 (Развитие на възгледи по темата икономическа теория, микроикономика и макроикономика, икономическа теория и икономическа политика).

1. Редът за отчитане в информацията за краткосрочните задължения по заеми и кредити.

2. Какви правила трябва да се спазват при изготвянето на финансовите отчети.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

Специалност: ___________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №23

1. Информация за отсрочените данъчни пасиви в баланса.

2. Редът за отразяване на информация за дългосрочните заеми и заеми, привлечени от организацията (чийто падеж надвишава 12 месеца от датата на отчета).

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ номер 24

1. Дешифрираща линия 1520 от баланса "Платими сметки".

2. Каква информация се изисква във формите на финансовите отчети.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ

БИЛЕТ ЗА ИЗПИТВАНЕ номер 25

1. Редът за отчитане в информацията за краткосрочните задължения по заеми и кредити.

2. Какви правила трябва да се спазват при изготвянето на финансовите отчети.

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕСпециалност: ___________

БИЛЕТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ №26

1. Информация за отсрочените данъчни пасиви в баланса.

2. Редът за отразяване на информация за дългосрочните заеми и заеми, привлечени от организацията (чийто падеж надвишава 12 месеца от датата на отчета).

Лектор на курса _____________________ Gayato M.М.

Аз одобрявам:

Head. Председател ___________________ Trishkina LV 20 декември 2011 г.

FGBOU VPO MOSCOW ДЪРЖАВНА АГРО-ИНЖЕНЕРИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ, кръстен на В. П. Горячкин

Отдел "Счетоводство"

Дисциплина: СЧЕТОВОДНО (ФИНАНСОВО) ОТЧИТАНЕ


1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Когато използвате материала, поставете връзка към bseen2.biz (0.011 сек.)