Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

При попълване на маршрутите на водача на TU-3 и TU-ZVTSE

Прочетете още:
  1. Действията на водача, когато напрежението е отстранено в контактната мрежа
  2. Инструкции за попълване на формуляр № 070 / у-04 "Помощ за получаване на ваучер"
  3. Инструкции за попълване на формуляр № 072 / у-04 "Санаториум-курортна карта"
  4. КОНТРОЛ НА КЛАСА НА МАШИНАТА.
  5. Изграждане на дърво от маршрути от телефонни станции до SSP
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРШРУТНИ МАРШРУТИ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕТОДА НА КЛЕТКА-ПРАВО
  7. Правилник за преговорите между водача и асистента на водача по маршрута
  8. Обобщаване на маршрутите за маршрутизиране на класа
  9. Теория на развитието на екскурзионните маршрути

(въз основа на нововъведени показатели)

1. За да се вземе предвид работата на локомотивите и работното време на локомотивните екипажи, които не принадлежат към "Руски железници" АД в раздел 1 "Информация за локомотива и състав на локомотивната бригада" на маршрутите на водача ТУ-3 и ТУ-ЗВТСЕ в областта " ) "дежурният служител в депото или заповедта на локомотивните бригади записва информация за компанията, която притежава локомотива или екипажа на локомотива: кода и името.

2. Да наблюдава изпълнението на стандартите за работното време на локомотивните екипажи и разпределението на пътуванията с нарушения на установената продължителност на непрекъсната работа на локомотивните екипажи в товарния трафик в раздел 2 "Информация за състава, работното време, останалата част от екипажа на локомотива" на маршрута на водача на ТУ-3 и раздел 3 на маршрута водачът на формуляра TU-ZVTSE в полето "Времевата норма на установената продължителност на непрекъснатата работа на локомотивния екипаж за пътуването" се дава нормално време от лицето, установено по реда на главата на локомотива Foot депо. Нормите за времето на непрекъсната работа на локомотивните бригади се избират за всеки работен обект на локомотивните бригади от порядъка на началника на железопътната линия.

З. Определяне на обема на потреблението на масла от локомотиви в участъци 6 на маршрута на водача на ТУ-3 и -5 форми на влака на влака TU-ZVTSE "Информация за комплекта и консумацията на гориво или електрическа енергия" на маршрута на водача на формуляра ТУ-3 в полето "Събрано масло" и количеството му, написано на локомотива в килограми. Записите за написаното масло се произвеждат от водача на локомотива или от работника на горивната база по ред на началника на депото.

4. За изравняване на данните на водача с данните от естествения лист на влака в раздел 4 или 7 на влака на водача "Информация за курса, теглото и композицията на влака", полето "Неактивни локомотиви, вагони и вагони на неоперативен парк" се нарича " се разделя на следните колони:

В гр. 42а на маршрута ТУ-3 и в гр. 33a от маршрута TU-ZVCE - броят на товарните автомобили на неоперативен парк във физически единици е посочен във влака;

В гр. 42b от маршрута ТУ-3 и в гр. 33b от маршрута TU-ZVCE - броят на леките пътнически автомобили на неработещ парк във физически единици е посочен във влака;В гр. 42На пътя на водача и в гр. 33c - броя на секциите от неактивни електрически локомотиви и дизелови локомотиви, броя на локомотивите, обслужващите железопътни вагони, машините за коловози (баласти, плугове, снегорини, снегопочистващи машини и ремаркета за тях и др.), Механизми (багери, претоварвачи, кранове и др. вагони на хладилни влакове и секции (дизелови електроцентрали и машинни отделения), вагони, които са следните: "натоварване на техните оси";

Редът за попълване на данните за влаковата композиция (включително неработещ парк) се определя от началника на железопътния отдел в съответствие с местните условия. Водачът, поемащ маршрута, трябва да провери данните от неработещия парк с данните от целия лист и при смяна на пистите да ги сложи от естествения лист на влака.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.004 сек.)