Авто Автоматизация Архитектура данни Одит Счетоводство Voennoe бележка Биология Генетика География Геология президент Къща Други журналистика и медии Ïzobretatelstvo Чужди езици Computer Art История на Компютри Готварски Култура лексикология литература Logic Маркетинг Математика машини Здраве за управление на метали и заваръчни Механика Музика NASELENIE образование Pa'gi жива охрана Pa'gi Известия на образованието политика правото Prïborostroenïe Програмиране Производство индустрия Психология P Дио Regïlïya Свързване Социология Спорт стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм физика и физиология на Философия Финанси Химическа Farm Cennoobrazovanïe Çerçenïe Екология иконометрия Икономика Електроника Yurïspwndenkcïya

Епидемиология. Ендокринна рядко развита патология: Заетост на 100 хил. Души е 1-10 случая

Читайте также:
 1. епидемиология
 2. епидемиология
 3. епидемиология
 4. епидемиология
 5. епидемиология
 6. епидемиология
 7. епидемиология
 8. епидемиология
 9. епидемиология
 10. епидемиология
 11. епидемиология
 12. епидемиология

Ендокринна рядко развита патология: Заетост на 100 хил. Души е 1-10 случая.

Клинични прояви

1. Канцерогенен рак на панкреаса (CNS) е рак на парафаколикуларни клетки в щитовидната жлеза, която произвежда калцитонин (калцитонин, рак на панкреаса на щитовидната жлеза (> Раздел 3.11).) Клиничната картина на рака на маточната шийка е много малка или неинфекциозна (понякога с 1/3) диабет и / или карциноиден синдром (вж. точка 9.7), тъй като CMS може да доведе до вазоблозирани пептиди (простагландин, серотонин, хистамин), което е много рядка церебрална парализа, водеща до синдром на Cushing (вж. точка 4.4) Диагнозата на диагнозата се определя случайно в случай на нодуларна реколта (вж. Точка 3.8).

2. Феохромоцитомът (вж. Точка 4.8) често се открива при половината от пациентите след проявата на CFM. В повечето случаи двустранен (70%) тумор. Честотата на екторадиалните и злокачествените видове е по-ниска от тази на спорадичния фохромоцитом.

3. Първичен хиперпаратиреоидизъм (вж. Точка 8.3).

4. При синдрома на КЕН-2В се развива патологията на мускулно-скелетната система (марфаноиден външен вид, гръбначен стълб и гръдна кухина, подкова, дунаделен улиум, арахнодактилия), лигавичен неврином (устна кухина, бъбрек, светло розови възли, без диария, диаметър 1-3 мм), удължаване на повърхността, дебелина на ръба.

Диагностика на

1. Диагностиката на отделните компоненти е описана в горните раздели (виж раздели 3.11, 4.8, 8.3).2. Семеен скрининг:

· Тестът за пестициди (или калциев глюконат) (вж. Точка 3.11), калция и метанефрин (вж. Точка 4.8) се определят ежегодно в семейства от първата и втората възраст от 6 до 50 години;

· Провежда се генетичният скрининг за ранна диагностика на RMS: RET-Protooncogen мутацията може да бъде разделена на три групи:

- Мутацията на RET-протонни агенти в периферните кръвни клетки показва, че CMS се развива в семейството SES-2 и е характерно за семейството;

- липсата на RET-протоанкоген в периферните левкоцити и откриването на тумор показва соматична мутация, т.е. спороиден тип ЦНС;

- Развитието на мутации при рак и левкоцити не прави никакви заключения.

В зависимост от потенциалната опасност на пациента от категория 1 се поставя въпросник за профилактичната ексцизия на щитовидната жлеза. При пациенти с група 2 не е необходимо да се изследват техните роднини, ако няма признаци на фехромомиозит и хиперпаратиреоидизъм. Задължително е да се изследват пациентите от група 3.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |


Използвайте материал, моля, свържете се със Studdol.Org (0.004 сек.)