Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Свържете се с нас
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Видове промени в баланса

Прочетете още:
 1. Анализ на промените в състава и структурата на активите на баланса на предприятието
 2. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ
 3. Влияние на естеството на промените в световния пазар върху фирмата
 4. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В РУ ТР
 5. Вътрешно приписване на успеха като начин за запазване на промените
 6. Диагностично значение на промените в отделните хемограмни индекси
 7. Диалектичен принцип на взаимния преход на количествените промени към качествените.
 8. Закон за взаимния преход на количествените и качествените промени
 9. Законът за взаимния преход на количествените промени в качествени промени.
 10. Законът за прехода на количествените промени към качествения
 11. Попълнете празнините в следните уравнения на баланса.
 12. Значението на културната промяна за взаимодействие на културите

В хода на икономическата дейност организациите осъществяват икономически операции (извършват се бизнес факти), което води до промени в състава на активите, капитала и пасивите на организацията. Поради естеството на въздействието върху баланса, всички бизнес транзакции са разделени на четири вида. Операциите, в които валутата на баланса не се променя, се наричат пермутации, а тези, при които те се увеличават или намаляват, са модификации. Промените са разделени на активни и пасивни, модификации - на положителни и отрицателни. Нека разгледаме по примери какви са промените в баланса под влиянието на различни видове икономически операции.

ОПЕРАЦИИ, НЕ ИЗМЕНЯ РЕЗУЛТАТИТЕ НА БАЛАНСА

1. ЕДИН ЧЛЕН НА БАЛАНСОВИТЕ АКТИВИ НАМАЛЯВА, ДРУГАТА ЧЛЕН НА БАЛАНСОВИТЕ АКТИВИ СЕ НАМАЛЯВА ЕДНА И ЕДНА ОТ СУМАТА (промените се проявяват само в актива на баланса, балансът не се променя). примери:

1) От сметката за сетълмент, получена в касата на компанията 30 000 рубли. Член на актива "Сметка за сетълмент" намалява, позицията на актив "Каса" се увеличава с 30 000 рубли.

2) От касата закупени материали на стойност 2500 рубли. Статията на актив "Каса" намалява (тъй като взехме пари от касовия апарат), а статията "Материали" се увеличава (защото увеличихме броя им) с 2500 рубли.

Тази икономическа транзакция е активна пермутация: A + X - X = P

предимство Към 01.09.14 Пасивното Към 01.09.14
"Дълготрайни активи" 300 000 Основен капитал 400 000
наличност 100000 Задържани приходи 60000
"Каса" 10000 Платими сметки: Преди персонала на организацията 100000
"Профил за сетълмент" 150000 Отсрочени приходи 40000
"Вземания" 40000
БАЛАНС (общо) 600000 БАЛАНС (общо) 600000

Балансът след две операции е представен в таблицата.

предимство Към 01.09.14 Пасивното Към 01.09.14
"Дълготрайни активи" 300 000 Основен капитал 400 000
наличност 102 500 Задържани приходи 60000
"Каса" 37 500 Платими сметки: Преди персонала на организацията 100000
"Профил за сетълмент" 120000 Отсрочени приходи 40000
"Вземания" 40000
600000 600000
БАЛАНС (общо) 600000 БАЛАНС (общо) 600000

Виждаме, че промените са настъпили само в баланса на активите. В резултат на това балансовите активи и пасиви са равни и не се променят в края на отчетния период.Операциите от първи тип включват всички операции за използване на материални активи в производствения процес, за производството на готови продукти от производството, за тяхното изпращане, за изплащане на вземания, за получаване на парични средства от разплащателната сметка в брой и др.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.004 сек.)