Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

ПРИЛОЖЕНИЕ. Сметка на финансовите и икономически дейности на организациите

Прочетете още:
 1. Закон за периодичното техническо проучване на асансьора (приложение № 52)
 2. Регистърът за издаване на пътни листове (приложение № 42)
 3. ЦЕЛИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО НИВО - ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОКУМЕНТ
 4. Практическо приложение на теорията на полето: преддипломен стрес.
 5. ПРИЛОЖЕНИЕ
 6. ПРИЛОЖЕНИЕ
 7. ПРИЛОЖЕНИЕ
 8. приложение
 9. ПРИЛОЖЕНИЕ
 10. приложение
 11. ПРИЛОЖЕНИЕ

Сметка на финансовите и икономически дейности на организациите

(одобрена с Постановление № 94n на Министерството на финансите на Руската федерация от 31 октомври 2000 г.) (изменена на 7 май 2003 г.).

Раздел I. Нетекущи активи Сметки 01-09

Раздел II. Производствени запаси от сметка 10-19

Раздел III. Производствени разходи Сметки 20-39

Раздел IV. Завършени стоки и стоки Сметки 40-49

Раздел V. Парични сметки 50-59

Раздел VI. Изчисления на сметките 60-79

Раздел VII. Сметка Капитал 80-89

Раздел VIII. Финансови резултати на сметка 90-99

Под задбалансови сметки Сметка 001-011

Име на профила № на профила Номер и име на подсметка

Раздел I. Нетекущи активи

Дълготрайни активи 01а√ По видове дълготрайни активи

Амортизация на дълготрайни активи 02p√

Печеливши инвестиции в материални 03а Според видовете материали

стойности на стойностите

Нематериални активи 04а√ По видове нематериални активи

и върху разходите за научно-

научни изследвания, експериментално

проектиране и технологична работа

Амортизация на нематериални 05п√

от активите

................................ 06

Оборудване за монтаж 07a

Инвестиции в нетекущи активи 08а√ 1. Придобиване на земя

сайтове

2. Придобиване на обекти

използване на природата

3. Изграждане на съоръжения

дълготрайни активи

4. Придобиване на обекти

дълготрайни активи

5. Придобиване на нематериални

от активите

6. Превод на млади животни

в главното стадо

7. Придобиване на възрастни животни

8. Изпълнение на изследвания,

развитие и технологично развитие

на работа

Отсрочени данъчни активи 09а√

Раздел II. Производствени резерви

Материали 10а√ 1. Суровини и материали

2. Закупени полуготови продукти и

компоненти на продукта,

структури и части

3. Гориво

4. Опаковки и опаковъчни материали

5. Резервни части

6. Други материали

7. Материали, прехвърлени на

обработка на страната

8. Строителни материали

9. Оборудване и аксесоари

10. Специално оборудване и оборудване

специални дрехи на склад

11. Специални такелаж и

специално облекло в

експлоатационен

Животни при отглеждане и угояване 11а................................ 12

.................................. 13

Резерви за намаляване на цената на 14p

благосъстояние

Събиране и закупуване на 15а

благосъстояние

Отклонението в цената 16а

благосъстояние

................................ 17

................................ 18

Данък добавена стойност 19а√ 1. ДДС върху придобиване на дълготрайни активи

върху придобитите стойности 2. ДДС върху закупения НМА

3. ДДС по закупени

Материални запаси


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | 66 | 67 | 68 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)