Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и медийни изобретения Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

Съставяне на задачи за отчитане на финансови и сетълмент операции в автоматизираната информационна система

Прочетете още:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2. I. Решаване на логически проблеми с средствата на алгебра на логиката
 3. I. Решаване на проблеми
 4. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 5. II. Основни задачи и функции
 6. II. Решаване на логически задачи по табличен начин
 7. II. ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА WOLI
 8. II. Цел и задачи на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 9. III. Решаване на логически проблеми с помощта на разсъждения
 10. III. Цели и задачи на социално-икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)
 11. IV. Определете каква задача има клиентът с практическия психолог.
 12. IV. Резултати от инвестиционната, оперативната и финансовата дейност

Представени са различни варианти на изграждане на система за автоматизирана обработка на проблеми с данните с отчитане на финансови и сетълмент операции (комплексни, модулни).

Създаването на всеобхватна информационна система за счетоводни финансови и сетълмент операции е силно повлияна от размера на предприятието. При средните предприятия информационните услуги се извършват на ниво счетоводител, който следи финансовите и сетълмент операции, и ръководителя на компанията (главен счетоводител). Възможно е да се разграничат големи предприятия: касов и финансов отдел; счетоводството; Ръководител на дружеството и главен счетоводител.

Интегрираната система за автоматизирана обработка на финансови и сетълмент задачи включва използването на единна база данни, формирана от нормативна референция, информация за вход и изход.

Основната нормативна референтна информация за тази сфера на счетоводството се състои от:

· Регистър на типичните основни документи (вид оборот, текст на стандартна база);

· Регистър на предприятията (код, име, адрес на предприятието, банкови данни за предприятието);

· Списък с счетоводни сметки (корпоративен код, сметка, подсметка, код за аналитично счетоводство, неговото име);

· Регистър на външни организации (код, име на чуждестранната организация, нейните банкови данни);

· Директория на фамилните имена на служителите (код на предприятието, структурна единица, номер на борда, фамилия, име, патроним);

· Регистър на структурните единици (код на предприятието, код на структурната единица, нейното име);

· Справочник на статиите (код на статията, нейното име);

· Списък с приемливи кореспондентски сметки (основна сметка, кореспондентска сметка, допустимост на кореспонденцията чрез дебит и кредит);

· Регистър на валутните курсове (деноминация на валута, валутен код, валутна единица, валутна стойност в национална валута, дата на обмяна на валута);

· Регистър на типичните бизнес транзакции.

Входящата информация се формира в следните основни документи: парична наличност; нареждане за теглене в брой; бележка за плащане; заявка за плащане; платежно нареждане; консолидирано нареждане за плащане; банкова декларация; списък за проверка; заявление за акредитив; заявление за превод; заявление за продажба; касова бележка; да купуват валута; за да продаде валута.Изходящата информация е както следва: касова бележка; дневна нота; отчет за използването на средствата по предназначение; отчет за приходите (разходите) на фондовете; депозитна карта; депозит на депозирани суми; отчет за движението на средства по сметки; извлечения по сметка преди получаване на условията за плащане; бележка относно движението на валутни средства; предварителен отчет; лична сметка; отчет с отчетни лица; отчитане на населените места и др.

Извършването на счетоводни дейности започва с формирането на нормативна референтна информация и първични данни, след което се взема решение за съответната задача.

В режима "Счетоводство на селища със счетоводни лица" се формира оборот за отчетния период, както и първоначалното салдо по телефонните номера на отговорните лица и назначаването на населените места.

Режимът на главното меню "Счетоводство за операции по сетълмент" осигурява автоматизирано счетоводство, контрол и одит на населените места с организации и предприятия (различни длъжници и кредитори). Въведената информация е групирана в аналитичен раздел, който позволява на счетоводителя да проверява състоянието на плащанията, условията на плащане, надеждността на партньора, потока документи, както и причините, които са причинили формирането на вземания и задължения от началото на отчетния период.

В процеса на избиране на функцията "Аналитично счетоводство" се създава аналитичен профил за сетълмент сметки.

По искане на счетоводителя може да получи основна информация за съответните функции. Той има възможност да документира приходите и разходите на фондовете в национална валута и в чуждестранна валута. В същото време се следи точността на счетоводната отчетност на всички извършени бизнес сделки по кореспондентските сметки.

Режимът "Моделиране на средствата" предоставя на счетоводителя и на други заинтересовани лица графичен модел на получаване на средства в определения период от време, който се показва на екрана и при необходимост на печатащо устройство, което позволява да се анализират приходите и динамиката на средствата.

‡ зареждане ...

Функцията "Анализ на паричното обращение" предоставя възможност за получаване на информация за наличността, баланса и резервите за конкретен период, счетоводителят да изготви практически препоръки за подобряване на паричния оборот в предприятието, да идентифицира начините за привличане на неизползвани средства както в определени области, така и като цяло да предвиди движението на средства в предприятието в бъдеще.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |


Когато използвате материала, поставете връзка към Stadall.Org (0.019 сек.)