Други Авто Автоматизация Архитектура Астрономия Аудит Биология Бухгалтерия Военное дело Генетика География геология Государство Дом Другое Журналистика Абонамент СМИ Изобретательство Иностранные языки Информатика Искусство Принтирай История Компьютеры Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлы Абонамент Сварка Механика Музыка население Образование инсталации Охрана безопасности жизни инсталации Охрана ТРУДА Педагогика Политика Право Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Р дио Регилия Связь Социология Спорт Стандартизация строительство Технологии Торговля туризм Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Ценнообразование Черчение Экология Эконометрика Экономика Электроника Юриспунденкция

Стандартно отклонение

Читайте также:
  1. Изследвания от HSBC и Standard Chartered показват, че САЩ и други индустриализирани държави се подхлъзват, докато се появяват някои изненадващи лидери
  2. Стандартизация на измервателните единици

Сега, за тези, които биха искали да отидат малко по-нататък в теорията на грешките, можем да насочим вниманието си към третата колона от цифри в таблицата по-горе. Тези цифри са квадратите на отклоненията от средната стойност. Без да се занимава с някакво теоретично обяснение, учените са често срещана практика да използват количество, наречено стандартно отклонение на проба от набор от показания, като оценка на грешката в измереното количество. Стандартното отклонение s (малък случай sigma) се изчислява от квадратите на отклоненията от средната стойност, като се използва следната формула:

От третата колона по - горе имаме

И n (броя на показанията) = 10. Следователно s = 0.0160

Поради това можем да съобщим за диаметъра на медната жица като 0,72 ± 0,016 mm (грешка от 2%). Това означава, че диаметърът е между 0.704 mm и 0.736 mm. Имайте предвид, че все още цитираме само максимум две значими цифри при отчитането на диаметъра.

Защо учените използват стандартно отклонение като прогноза за грешката в измереното количество? Е, стандартното отклонение на набор от експериментални данни е надеждна статистическа мярка за променливостта или разпространението на данните от средната стойност. Високо стандартното отклонение показва, че данните се разпространяват в широк диапазон от стойности, докато ниското стандартно отклонение показва, че стойностите на данните са склонни да са много близки до средната стойност.

Също така, стандартното отклонение ни дава мярка за процента стойности на данните, които се намират в определени разстояния от средната. Ако разпределението на данни е приблизително нормално, тогава около 68% от стойностите на данните са в рамките на 1 стандартно отклонение от средната стойност (математически, μ ± σ, където μ е средната аритметична стойност), около 95% са в рамките на две стандартни отклонения (μ ± 2σ ) и около 99.7% се намират в рамките на 3 стандартни отклонения (μ ± 3σ). Така че, когато цитираме стандартното отклонение като прогноза за грешката в измереното количество, знаем, че нашият диапазон на грешки около средната ("истинската") стойност покрива повечето от нашите стойности на данни. С други думи, тя може да ни даде ниво на доверие в нашата прогноза за грешки. Ако желаете, можете да цитирате прогнозната грешка като две стандартни отклонения.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


При использовании материала, поставете ссылку на Студалл.Огг (0.007 сек.)