Други Авто Автоматизация Архитектура Астрономия Аудит Биология Бухгалтерия Военное дело Генетика География геология Государство Дом Другое Журналистика Абонамент СМИ Изобретательство Иностранные языки Информатика Искусство Принтирай История Компьютеры Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлы Абонамент Сварка Механика Музыка население Образование инсталации Охрана безопасности жизни инсталации Охрана ТРУДА Педагогика Политика Право Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Р дио Регилия Связь Социология Спорт Стандартизация строительство Технологии Торговля туризм Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Ценнообразование Черчение Экология Эконометрика Экономика Электроника Юриспунденкция

Относителна грешка или фракционна грешка

Читайте также:
  1. Грешка facti, error iuris.
  2. Фракционни цифри
  3. Грешни грешки
  4. Въведение. Основни понятия и определения. Измерване, резултат от измерването, грешки в измерването и тяхната класификация, точност на измерването.
  5. Дискова грешка или дискова грешка. Заменете и поставете всеки ключ, когато сте готови
  6. Педагогическа класификация на грешките и проблемите при произношението
  7. Относителни местоимения

Тя се определя като съотношението на грешката и определената величина на количеството. Математически пишем като,

Където dA е грешката и А е величината.

Сега тук се интересуваме от изчисляването на резултантната гранична грешка при следните случаи: (а) Като вземем сумата от две количества: Да вземем предвид две измерени количества a 1 и a 2 . Сумата от тези две количества може да бъде представена от А. Така можем да напишем A = a 1 + a 2 . Сега относителната нарастваща стойност на тази функция може да бъде изчислена като

Разделяне на всеки термин, както е показано по-долу и чрез умножаване и разделяне на 1 с първия мандат и 2 с втория мандат, който имаме

От горното уравнение можем да видим, че получената гранична грешка е равна на сумата от продуктите, образувани чрез умножаване на отделните относителни гранични грешки по съотношението на всеки термин към функцията. Същата процедура може да се приложи за изчисляване на резултантната гранична грешка поради сумиране на повече от две количества. За да се изчисли получената гранична грешка поради разликата в двете количества, то само да смените знака за добавяне с процедурата за изваждане и почивка е същата.

(б) Като вземем продукта от две количества: Да разгледаме две количества a 1 и a 2 . В този случай продуктът на двете количества се изразява като A = a 1 .a 2 . Сега с отчитане на двете страни и диференциране по отношение на А имаме резултатни ограничаващи грешки като

От това уравнение можем да видим, че получената грешка е сумиране на относителни грешки в измерването на термините. По подобен начин можем да изчислим и резултантната гранична грешка за мощността на фактора. Следователно относителната грешка ще бъде n пъти в този случай.

Видове грешки

По принцип има три вида грешки на базата; те могат да възникнат от източника.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


При использовании материала, поставете ссылку на Студалл.Огг (0.004 сек.)