Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Целта и целите на финансовото управление

Прочетете още:
 1. I. ГИМНАСТИКА, ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 2. I. Ситуационни задачи и тестови задачи.
 3. II. Основни задачи и функции
 4. II. ЦЕЛИ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПЪТЯ
 5. II. Цел и цели на държавната политика в областта на развитието на иновационната система
 6. III. Цели и цели на социално-икономическото развитие на Република Карелия в средносрочен план (2012-2017 г.)
 7. VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ И НАЧИНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
 8. Административни, социално-психологически и образователни методи на управление
 9. Азиатски стил на управление
 10. Анализ и оценка на финансовото състояние на търговската организация
 11. Анализ на основните тенденции в практиката на глобално стратегическо управление на иновациите
 12. Анализ на финансовото състояние на организацията

Финансовото управление е процес на разработване и внедряване на управленски решения, свързани с формирането, разпределението и използването на финансовите ресурси на организацията.

Целта на финансовото управление е да осигури устойчиво развитие и капитализация (растеж на пазарната стойност) на организацията.

Тази цел е неразделно свързана с основната цел на управлението на организацията като цяло и се прилага заедно с нея в единни процедури.

Основните задачи, които финансовото управление трябва да реши:

1. Търсене на източници и начини за финансиране на дейността на организацията, за да се осигури необходимото ниво и структура на нейните активи. Тази задача се реализира чрез определяне на цялостната нужда от финансови ресурси на организацията за предстоящия планиращ период, максимално увеличаване на участието на собствени финансови ресурси, определяне на оптималната структура на привлечените средства и управление на привличането им.

2. Осигуряване на ефективно използване на финансовите ресурси в дейността на организацията. Тази задача се реализира чрез оптимизиране на разпределението на формирания обем финансови ресурси във времето и в областите на дейност на организацията.

3. Оптимизиране на паричния оборот. Тази задача се решава чрез управление на паричния поток на организацията в процеса на разпространение на нейните средства, като се осигурява синхронизиране на обемите на получаване и изразходване на пари за определени периоди от време, поддържайки необходимото ниво на ликвидност на текущите активи.

4. Свеждане до минимум на нивото на финансовия риск. Тази задача се постига чрез диверсифициране на видовете оперативни и финансови дейности, формиране на оптимален инвестиционен портфейл, наблюдение на финансовите пазари, прилагане на различни схеми за застраховане на финансови активи.

5. Осигуряване на финансова устойчивост на организацията в процеса на нейното развитие. Тази задача се постига чрез формиране на оптимална структура на капитала и активите на организацията и поддържане на необходимото ниво на платежоспособност.


1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)