Автоматика Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна генетика География Геология Държавна къща Други Журналистика и медии Изобретателност Чужди езици Информатика История на изкуството Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Сигурност Безопасност на труда Трудова педагогика Политика Право Pryborostroenye Програмиране Производство индустрия Психология P DiO Rehylyya Communications Социология Спорт стандартизация Строителни технологии Търговия Туризъм Физика физиология Философия Финанси Химия икономика Tsennoobrazovanye Cherchenye Екология Эkonometryka икономиката Електроника Yuryspundenktsyya

СЪВЕТ TYPE ________________________________________________________________

Прочетете още:
 1. Формула - формули (формули), криза - кризи, критерий - критерии, показател - индекси, бактерии, бактерии, оси
 2. A) Слушайте записа на Текст Пет и маркирайте напреженията и мелодиите, б) Повторете текста в интервалите след модела.
 3. A) Слушайте записа на Текст 4 и маркирайте напреженията и мелодиите, b) Повторете текста в интервалите след модела.
 4. A) Слушайте записа на Text One и маркирайте напреженията и мелодиите; b) Повторете текста в интервалите след модела.
 5. A) Слушайте записа на Text Six и маркирайте напреженията и мелодиите; b) Повторете текста в интервалите след модела.
 6. A) Слушайте записа на Текст втора и маркирайте напреженията и мелодиите, b) Повторете текста в интервалите след модела.
 7. A) Направете кръгла маса за състоянието на филмопроизводството в тази страна. Бъдете готови да направите предложения за възможни подобрения във вземането на филми.
 8. А) Прочетете следното извлечение от есе на В. Белински и го обобщете на английски език.
 9. А) Прочетете следния текст, посветен на разбирането на литературата на ниво училище.
 10. А) Прочетете следния текст, за да разберете подхода на автора към чуждоезиковото обучение. Смятате ли, че има такъв проблем?
 11. А) Пътуванията и празниците са свързани помежду си. Прочетете следния диалог за разширяване на актуалния речник (A - студент по английски език, B - учител).
 12. A) размерът на потребителската стойност, която работникът може да придобие за номиналната си заплата
Структурата на данните, която се разглежда досега, се нарича статична. Такива променливи се поставят в паметта, когато програмата стартира и постоянно се намират по време на нейното изпълнение. Размерът на статичните данни може да бъде определен от описанията на тези данни. Но използването на такива променливи не ви позволява да използвате ефективно паметта на компютъра си. За разлика от статичните данни динамичните данни се променят по размер по време на изпълнението на програмата. Данните, които възникват в процеса на изпълнение на програмата или размера им при промяна на програмата, се наричат ​​динамични. Ако е необходимо, можете да поставите в паметта нови променливи и да освободите паметта, когато нуждата от тях изчезне. Например, е необходимо да определите в определен набор от цифри цифра, която е разделена на 11 без остатък и започва с числото 5. Ако използвате статични структури от данни, тогава в началото на програмата можете да запазите паметта за масив от числа. Но сред елементите му може изобщо да не е число, което да отговаря на необходимите изисквания и този подход ще доведе до неподходящо използване на паметта. В този случай и ако предварително знаете, че ще има много данни, използвайте организация с динамична памет.

За работа с динамични обекти се използва вид на стойностите - индекс. За него стандартният език не е запазен на езика, но е и обикновен тип данни. Ако името на статичната променлива посочва адреса на дадената в RAM, то указателят към динамичната променлива е само типа на дадената, а не нейното местоположение в паметта.

Курсорите представляват целочислена променлива, която се интерпретира като адрес на байт за памет, съдържащ конкретен елемент от данни. Този елемент може да бъде променлива, постоянна, адрес на друга променлива и т.н.

Разбира се, работейки с някои променливи, разработчикът не се интересува от поставянето в паметта на променливи и константи. Можете просто да се позовете на тях по име, а Паскал знае точно къде да търси тези променливи и константи.

Позволете на програмата да съдържа следния ред в рекламната секция: VAR f: integer;

VAR Номер: цяло число;

Тази линия указва на компилатора необходимостта да запазим областта в паметта, за която ще се позовем с името на номера.Адресът, на който се намира променливата Number, може да се определи с помощта на оператора @ в паметта

P1: = @ Номер;

или с функцията Addr.

В резултат на операция Р1: = @ Номер; В променливата P1 ще бъде написан адресът на променливата Number.

В Паскал разграничете типизираните и неофициални указатели (указатели). Показалецът, който може да се отнася само за данни от конкретен тип, се нарича натиснат и съответно типа данни се нарича базов. За да декларирате напечатано указание, се използва символът "^", който е написан преди името на базовия тип данни:

Var <име на показалеца>: ^ <име на базовия тип>;

Общ изглед на описанието на посочващия тип:

Напишете <име на посочен тип> = ^ <име на базовия тип>;

Посочващата стойност е индикация за динамичната структура на данните, която има достъп до този обект. След "^" посочете типа на този динамичен обект, който трябва да бъде посочен само с името на стандарта за тип или предварително дефиниран.

Пример:

тип

v = ^ цяло число;

x = ^ масив [1..10] на реалната;

y = 1..20;

Var

y1: yy;

Стойността на променливата y1 ще бъде препратка към обект от тип динамичен диапазон. Схематично може да се покаже връзката на показалеца (стойността на индексната променлива) и обекта, към който тя се насочва:

Обект от типа y1 ...... .................. ... ....
................. ... ....
U1


Съществува правило, че всеки идентификатор в Pascal трябва първо да бъде споменат в обявяването му. Това правило не важи за идентификатори на типове данни, които се посочват като базови типове в указателите. С други думи, можете да декларирате показалец на променливите на непубликуван основен тип.

Пример за примерен показалец на обект.

Синтаксисът на този знак е, както следва:

‡ зареждане ...

TYPE

ObjType = OBJECT

...

END;

ObjPtr = ^ ObjType

Ето примери за примерни рекламни указатели.

въведете {type ads}

вектор = arrau [1..5] на цяло число;

filetype = файл с цяло число;

BytePtr = ^ Байт: {тип на указател за променливи тип байт}

IdentPtr = ^ IdentRec; {вид указател, отнасящ се до типа на записа, който все още не е деклариран}

IdentRec = запишете {вида на записа, чийто компонент е индекс тип IdentPtr)

Идент.: Низ [15];

Следва: IdentPtr;

Краят;

ArrayPtr = ^ вектор; {тип на типа на вектора на показалеца}

TextPtr = ^ текст; {тип на указател към текст, файлове}
FilePtr = ^ fi1type: {Тип на показалеца към въведените файлове}

var {променлива декларация}

pbyte: BytePtr;

pre: IdentPtr;

parray: ArrayPtr;

pfile: FilePtr;

Непоказаният показалец не се свързва с определен тип данни и се декларира като променлива на показалеца . Препоръчително е тези указатели да се използват, за да се отнасят до данните, чийто тип и структура се различават по време на изпълнението на програмата.

Съобщенията за нетипиран показалец се изпълняват съгласно следния синтаксис:


| 1 | 2 | 3 |


Когато използвате материал, поставете връзка към bseen2.biz (0.082 сек.)