Случайна страница
За проекта
Полезни връзки
Последни публикации
Свържете се с нас
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

I. Литературно четене и развитие на речта

Прочетете още:
 1. А) улеснява развитието на конкуренцията и подкрепя духа на иновациите
 2. I. Природа и развитие
 3. Аналогия и развитие на хорово понятие
 4. АНТИФЕОДНИ РЕФОРМИ. РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
 5. Номер на билета 21. Външна политика и икономическо развитие на Япония от 1918-1933 г. gg.
 6. Изобретена бира - развитие
 7. Въведение (задачи в областта на развитието на селското стопанство в Република Беларус)
 8. Принос на A.Levenguk, L. Pasteur, R. Koch за развитието на микробиологията.
 9. Принос на СТО за развитието на международния туризъм.
 10. Приносът на Ни Пирогов за развитието на топографската анатомия.
 11. Приносът на руските учени към развитието на световната икономическа мисъл.

Проверени умения:

задания 1-13 - формираха способността да се намери необходимата информация в текста;

задачи 8, 9, 10, 11, 12, 13 - формиране на способността да се идентифицира основната идея при четене;

задача 14 - умението да се разграничава артистичен и популярен научен текст.

Правилните отговори са : 1) a; 2) b; 3) а; 4) b; 5) в; 6) а; 7) b;

8) d; 9) а; 10) b; 11) в; 12) b; 13) d; 14) b

Съотношението на резултата от изпитването и оценяващия знак:

Тестов резултат Атестационна маркировка
11 - 13
8-10
0 - 7

Представяне на резултатите

Пълно име на училището Брой точки за задания Тестов резултат Атестационна маркировка
Иванов
...

II. математика

Номер на заданието Правилен отговор Съдържание на заданието
и Измерване с управител Таблици за умножение и разделяне Понятието "скорост" Изчисляване на времето на движение
б Мерни единици за измерване на дължина (m, dm, cm) Сравнение на трицифрени числа
и Понятието за част от стойност Разделянето на едноцифрено число Времевите единици (min, h)
и Мултиплицираща таблица Умножение по двуцифрен номер Умножение
б Мерни единици за измерване на маса (кг) Сравнение на трицифрени числа Решаване на проблеми при сравняване на разликите Изваждане на трицифрени числа

Съотношението на резултата от изпитването и оценяващия знак:

Тестов резултат Атестационна маркировка
0-2

Представяне на резултатитеПълно име на училището Брой точки за задания Тестов резултат Атестационна маркировка
Иванов
...

III. Светът около нас

Всички задачи осигуряват формирането на способността на учениците, ако е необходимо, да използват учебника. Задача 5 е предназначена за това, че студентът "оглежда" в речника на учебника.

Номер на заданието Правилен отговор Съдържание на заданието
и Определението за естествена зона според представителя на животинския свят
и Възможност за работа с карта на природните зони
б Терминът "група животни"
б Концепции: начин на хранене, всезнаещ
б Изолиране на лишеи от група тревисти растения.

Съотношението на резултата от изпитването и оценяващия знак:

Тестов резултат Атестационна маркировка
0-2

Представяне на резултатите

Пълно име на училището Брой точки за задания Тестов резултат Атестационна маркировка
Иванов
...

IV. Руски език

Номер на заданието Правилен отговор Съдържание на задачите и проверими умения
и Разграничението между изречения относно целта на изказването
б Разграничаване на изреченията от интонацията. Възможност за преглед на текст и намиране на точното място
и Разграничението между присъдите с цел изказване. Възможност за преглед на текст и намиране на точното място
б Плувайте и потопите полярните мечки перфектно. Създаване на идеи за хомогенни условия на изречението. Синтактичен анализ на просто изречение с хомогенни термини (предикати).
и Разграничението между конюгациите на глаголите
и Различни глаголни времена
б Разграничаващи единствено. и много пл. глаголи
в Разграничаването между формите на лицето на глаголите, присъстващи и бъдещите напрежения.
г Понятието, че "родът" не може да бъде дефиниран в глаголите на сегашното и бъдещото напрежение (това е характеристика на предишните глаголи, стоящи под формата на единични елементи)
б Мечка, мечка, плюшено мече. Представяне на сродни думи и първоначална форма на съществителни. Разграничаване на сродни думи и различни форми на една дума
б Фразата "видя мечките". Концепцията за комбинация от думи, дискриминация на случаите.

‡ Зареждане ...

Съотношението на резултата от изпитването и оценяващия знак:

Тестов резултат Атестационна маркировка
9-10
6 - 8
0 - 5

Представяне на резултатите

Пълно име на училището Брой точки за задания Тестов резултат Атестационна маркировка
Иванов
...


1 | | 2 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.049 сек.)