Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Акт за приемане и трансфер на бонус карти "Клуб на купувачите" Кърпа Център "с баланс от 100 бонуси и карти" 1000 бонуси "

Прочетете още:
  1. Обменният курс: денят, режимът на курсовата работа, равнопоставеността на покупката на стоки, платежното нареждане в баланса.
  2. Обменният курс: денят, режимът на курсовата работа, паритетът на покупката, разстоянието между обажданията в платежното салдо.
  3. Обменният курс: денят, режимът на курсовата работа, паритетът на покупката на стоки, обаждането в платежното салдо.
  4. Влияние на рекламата върху потребителските предпочитания на купувачите
  5. Как да спечелите и поддържате доверието на купувачите
  6. Как вашата фирма се отнася до един милион клиенти?
  7. Обучение на пациента за мониторинг на водния баланс
  8. ПЪЛЕН СПИСЪК НА КУПУВАЧИТЕ
  9. Правила за запазване на вашите клиенти
  10. Начини да превърнете Клиентите в Клиенти

ПАМЕТ за ръководител.

Попълване на въпросника:

· Въпросникът се попълва от организаторите, а не от купувачите

· Въпросникът трябва да бъде попълнен с главни букви

· Задължителни полета за попълване: име, телефонен номер, номер на бонусната карта. Останалите полета също са обект на завършване, но не са критични. Подписът на купувача във въпросника е задължителен

В случай, че повече от 2% от въпросника е попълнено не напълно или с грешки, задължението се счита за извършено неправомерно и Изпълнителят носи отговорност под формата на неустойка в размер на 30% от стойността на неизпълненото задължение,

Въпросник за прехвърляне на прием:

· След края на работния ден всички въпросници за текущия ден се прехвърлят от надзорния орган на служителя в магазина. Служителят на магазина в надзора разказва въпросниците и проверява попълването на задължителните елементи от въпросника.

· Номерът на въпросника, изпратен до служителя на магазина, трябва да бъде равен на броя издадени бонусни карти

· Препоръчва се на надзирателя през деня да извърши междинно преизчисляване и да провери правилността на попълването на въпросника.

· Информацията за броя попълнени въпросници се вписва в Удостоверението за приемане, което е подписано от двете страни. Супервайзорът си запазва копия от отчетите за отчета пред клиента

Приемане и трансфер на бонус карти и карти "1000 бонус":

Картите се приемат от надзирателя от служителя на магазина всеки ден преди започване на работа.

· Картите се предават на служителя на магазина всеки ден след края на работния ден

· Препоръчва се на супервайзора след всеки работен ден да преизчисли останалите карти, преди да ги предаде на служителя в магазина

· Броят на получените карти преди началото на работата и останалите карти след работния ден се въвеждат ежедневно в Закона за приемане. Супервайзорът си запазва копия от отчетите за отчета пред клиента

В случай, че повече от 2% след края на проекта, несъответствието между броя попълнени въпросници и издадените бонусни карти ще се счита за извършено неправомерно и Изпълнителят носи отговорност под формата на неустойка в размер на 30% от стойността на неизпълненото задължение съгласно условията на договора.Приложение 3

АКТ на приемане-трансфер на въпросници на участниците в "Вечерен център на клуба на купувачите"

дата Брой попълнени въпросници на участниците в "Клуб на клиентите". ALL Брой на въпросните въпросници Преминали (име, подпис) Получено (име, подпис)
02.12.2015 Броят на всички въпросници, изпратени до служителя на магазина Брой въпросници, в които задължителните полета не са попълнени изцяло или неправилно: име, телефон за връзка, номер на бонус карта
13.02.2015
...
ОБЩО

* Един акт за всички работни дни

__________________________________________ ________________

Име на подписания подпис

Допълнение 2

Акт за приемане и трансфер на бонус карти "Клуб на купувачите" Кърпа Център "с баланс от 100 бонуси и карти" 1000 бонуси "

дата Брой издадени бонусни карти, бр. Брой издадени карти "1000 бонуси", бр. Служителят на магазина премина (име, подпис) Получавал е изпълнителя (пълно име, подпис)
02.12.2015 Брой на картите, получени от служителя на магазина Брой на картите, получени от служителя на магазина
...
ОБЩО
Издадени карти / попълнени въпросници: Разликата между получените сутрешни карти и остатъка в края на текущия ден Разликата между получените сутрешни карти и остатъка в края на текущия ден
Останалите карти, парчета В края на деня се посочва балансът на картите в началника Показани са останалите карти на надзирателя в края на деня

* Запълваме нов акт всеки ден
Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.007 сек.)