Случайна страница
За проекта
Последни публикации
Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

Примерна регистрация на работа

Прочетете още:
 1. I. Задачи за независима работа
 2. I. Задачи за независима работа
 3. I. Задачи за независима работа
 4. I. Задачи за независима работа
 5. I. Правила за изготвяне на доклад за практиката
 6. II. ГРАНИМНИ ЗАДАЧИ
 7. II. Общи изисквания и правила за обработка на текстове на научноизследователски документи.
 8. II. Практически задачи
 9. II. Практически задачи.
 10. IV. Правила за външна регистрация на курса и WRC
 11. IV. Тестови задания
 12. IV. Тестови задания

Завършване на квалификацията (диплома)

Одобрен е FINNIVINVERSITET

Председател ______________________ Лидер на дипломирането

квалификационна (дипломна) работа

Началник отделение __________________ _____________________________

(Позиция)

______________________________

(подпис) (IO Фамилия)

«_____» ________________20___

JOB

за завършена квалификация (диплома) работа на студента ________________________________________________________________

(фамилия, име, фамилно име)

Тема на дисертацията: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

се определя от заповедта на про-ректора за академична работа от "____" _______ 20__. № _________

Настройка на насочването: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Основни въпроси, които трябва да бъдат разработени (изследвания):

1. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Основната литература:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Краен срок за подаване на завършена работа _____________________________

Дата на издаване на поръчката ______________________________________________

Ръководител: ________________________________________________

(позиция, подпис, фамилия)

Получената задача е: ______________________________________________

(подпис, фамилия на студента)

Забележки: Задачата трябва да бъде разработена с участието на студента, да отразява идеята за крайната квалификационна работа, формулирането на въпросите, които трябва да бъдат разработени и да бъде основа за изготвяне на график за развитие на дипломна квалификация.

Оригиналната задача се връчва на студента, за да го подаде след заглавната страница, преди да представи окончателната квалификационна (дипломна) работа за отдела. Копирайте задачата, за да останете на стола.


Приложение 5

Примерно проектиране на графика за разработване

И регистрацията на крайната квалификация (дисертация) работа

Одобрен е FINNIVINVERSITET

Председател ______________________ Лидер на дипломирането

квалификационна (дипломна) работа

_____________________________ ______________________________

(Позиция)

______________________________

(подпис) (IO Фамилия)

«_____» ________________20___

ГРАФИК

разработване и регистрация на окончателните квалификационни работи по темата: _________________________________________________

‡ Зареждане ...

________________________________________________________________________________________________________________________________

студент "___" факултетен факултет (Институт) _________________________

________________________________________________________________

(група за обучение __________) ________________________________________

(фамилия,

________________________________________________________________

име, патронимик)

№ пп Изпълнени дейности и дейности Условия за изпълнение Бележка относно изпълнението и решението на главата
1. Избор на литература, нейното проучване и обработка, съставяне на библиография на основните източници
2. Изготвяне на план на тезата и координиране с ръководителя 23.11.2011g.
3. Разработване и представяне за преглед на първата глава Преди 02.02.2012.
4. Събиране, систематизиране и анализ на фактически материали от практиката
5. Разработване и представяне за преглед на глава 2 Преди 02.03.2012 г.
6. Разработване и представяне за преглед на глава 3
7. Предоставяне на цялата работа До 16.04.2012г.
8. Координация с главата на заключенията и предложенията
9. Предоставяне на окончателна квалификация (диплома) за отдела с преглед на надзора и преглед До 15.05.2012.
10. Разработване на резюмета на доклада и представяне за защита
11. Завършване на подготовката за защита, като се вземат предвид обратната връзка и прегледът

Студент на тренировъчната група ________________________________

(Подпис)

Дата: «_____» __________ 20___

Графикът трябва да бъде съставен не по-късно от една седмица след одобрението на заданието за окончателната квалификация (диплома) в три екземпляра.

Едно копие трябва да бъде на ученика, второто - на главата, третата - в факултета за проза.


Приложение 6

Проектиране на примерни планове

Завършване на квалификацията (диплома)

Одобрен е FINNIVINVERSITET

Председател ______________________ Лидер на дипломирането

квалификационна (дипломна) работа

_____________________________ ______________________________

(Позиция)

______________________________

(подпис) (IO Фамилия)

«_____» ________________20___

ПЛАН

крайна квалификация (диплома) работи по темата:

_______________________________________________________________________________________________________________________________

студент на тренировъчната група ___________________

_______________________________________________________________

(фамилия, име, фамилно име)

въведение

Глава 1. ________________________________________________________

________________________________________________________________

1.1 _______________________________________________________

________________________________________________________________

1.2 ________________________________________________________

________________________________________________________________

1.3 ________________________________________________________

________________________________________________________________

Глава 2. _________________________________________________________

________________________________________________________________

2.1 ________________________________________________________

________________________________________________________________

2.2. ________________________________________________________

________________________________________________________________

2.3 ________________________________________________________

________________________________________________________________

Глава 3. _________________________________________________________

________________________________________________________________

3.1 ________________________________________________________

________________________________________________________________

3.2 ________________________________________________________

________________________________________________________________

3.3 ________________________________________________________

________________________________________________________________

заключение

Приложения (графики, таблици, диаграми)

Списък на използваната литература

Студент ________________________

(Подпис)

Дата: «_____» ___________ 200___

Планът трябва да бъде разработен във времето не по-късно от две седмици след получаването на заданието и съгласуване с ръководителя. Едно копие на плана трябва да бъде начело, а второто - на ученика. В бъдеще планът може да бъде усъвършенстван в зависимост от наличието на теоретичен и фактически материал.


Приложение № 7


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.057 сек.)