Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

А) улеснява развитието на конкуренцията и подкрепя духа на иновациите

Прочетете още:
 1. I. Литературно четене и развитие на речта
 2. I. Природа и развитие
 3. Аналогия и развитие на хорово понятие
 4. АНТИФЕОДНИ РЕФОРМИ. РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА
 5. Основни стратегии на конкуренцията: характеристики, отличителни черти
 6. Номер на билета 21. Външна политика и икономическо развитие на Япония от 1918-1933 г. gg.
 7. Изобретена бира - развитие
 8. Въведение (задачи в областта на развитието на селското стопанство в Република Беларус)
 9. Принос на A.Levenguk, L. Pasteur, R. Koch за развитието на микробиологията.
 10. Принос на СТО за развитието на международния туризъм.
 11. Приносът на Ни Пирогов за развитието на топографската анатомия.

71. В модела на икономически растеж на R. Solow критичният размер на инвестициите:

A) се равнява на (d + n) * k, където d е амортизацията, n е процентът на нарастване на населението, k е капиталът на служител

72. В модела на икономически растеж на R. Solow критичният размер на инвестицията:

А) осигурява компенсация за пенсиониране на капитала

73. В модела на R. Solow за икономическия растеж критичният размер на инвестициите:

А) представлява инвестициите, необходими за поддържане на капитал на служител на постоянно ниво

74. В модела на икономическия растеж на Е. Домар, когато темпът на нарастване на националния доход надвишава темпа на нарастване на капитала:

А) стимулира се ускореният растеж на инвестициите

75. В модела на икономическия растеж на Е. Домар, когато темпът на нарастване на националния доход надвишава темпа на нарастване на капитала:

A) пределната производителност на увеличението на капитала

76. В модела на икономическия растеж на Е. Домар, когато темпът на нарастване на националния доход надвишава темпа на нарастване на капитала:

А) има стимулиране на бързия растеж на капитала

77. В модела на икономическия растеж на Harrod, когато темпът на растеж на капитала надвишава темпа на нарастване на трудовите ресурси:

А) има недостиг на трудови ресурси

78. В модела на икономическия растеж "Хародд", когато темпът на нарастване на капитала надвишава темпа на нарастване на трудовите ресурси:

A) възниква депресия

79. В модела на икономическия растеж на Harrod, когато темпът на нарастване на капитала надвишава темпа на нарастване на трудовите ресурси:

A) инвестициите са намалени

80. В равновесното уравнение на стоковия пазар се обобщава:

А) потребителски разходи

81. В равновесното уравнение на стоковия пазар се обобщава:

А) публични разходи

82. В равновесното уравнение на стоковия пазар се обобщава:

А) инвестиционни разходи

83. Брутен вътрешен продукт:

А) вътрешен продукт, произведен от жители на дадена страна

84. Брутен вътрешен продукт:

A) пазарна стойност на стоки и услуги в цени на крайния купувач, създадени в географските граници на страната

85. Брутни частни инвестиции

A) нетна инвестиция + амортизация

86. Брутни частни инвестиции

A) се вземат предвид при отчитане на БНП, като се използва метода на потока на разходите87. Брутни частни инвестиции

А) бизнес разходи за инвестиции в дълготрайни активи през годината

88. БВП по приходи включва:

А) възнаграждение на служителите

89. Приходите от доходи включват:

A) данъци върху производството и вноса минус субсидиите

90. БВП по приходи включва:

A) брутна печалба и брутен смесен доход

91. Вертикалната част на кривата AS

А) описва поведението на икономиката в дългосрочен план

92. Вертикална секция на кривата AS

А) характеризира икономиката на пълната заетост

93. Вертикалната част на кривата AS

А) отразява външния вид на класическото училище

94. Хоризонталната част на кривата AS:

А) характеризира икономиката на заетостта на непълно работно време

95. Хоризонталната част на кривата AS:

А) описва поведението на икономиката в краткосрочен план

96. Хоризонталната част на кривата AS:


1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.006 сек.)