Автоматизация Автоматизация Архитектура Астрономия Одит Биология Счетоводство Военна наука Генетика География Геология Държавна къща Друга журналистика и средства за масова информация Изкуство Чужди езици Компютърни науки История Компютри Компютри Кулинарна култура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Механика Механика Мениджмънт Метал и заваръчна механика Музика Население Образование Безопасност на живота Охрана на труда Педагогика Политика Право инструмент за програмиране производство Industries Психология P Дио Религия Източници Communication Социология на спорта стандартизация Строителство Технологии Търговия Туризъм Физика Физиология Философия Финанси Химически съоръжения Tsennoobrazovanie скициране Екология иконометрия Икономика Електроника Yurispundenktsiya

А) състоянието на равновесието на паричния пазар, когато лихвеният процент нараства при нарастване на дохода

Прочетете още:
 1. А) дела на разполагаемия доход, който домакинствата спестяват
 2. PR в художествени изложби.
 3. S: Ситуацията, когато на пазара има само един купувач, се нарича ###.
 4. S: Ситуацията, когато на пазара има само един купувач, се нарича ###.
 5. Когато се съмнявате - изберете Pastlndf. Когато имате съмнения, изберете Pastlndf.
 6. Анализ на класическата равновесна схема.
 7. Анализ на макроикономическите резултати от фискалната политика въз основа на кейнсианския модел на общия макроикономически баланс.
 8. Анализ на макроикономическите резултати на паричната политика въз основа на кейнсианския модел на общо макроикономическо равновесие.
 9. Анализ на макроикономическите резултати на паричната политика въз основа на кейнсианския модел на общо макроикономическо равновесие.
 10. Анализ на макроикономическите резултати от фискалната политика въз основа на кейнсианския модел на общо макроикономическо равновесие.
 11. Анализ на макроикономическите резултати от фискалната политика въз основа на кейнсианския модел на общо макроикономическо равновесие.

122. Увеличава се кривата на съвкупното търсене:

А) вдясно, ако се увеличи предлагането на пари в икономиката

123. Увеличава се кривата на съвкупното търсене:

А) отляво, ако правителствените разходи са намалени

124. Кривата на съвкупното търсене изменя:

А) вляво, ако инфлационните очаквания в икономиката се увеличат

125. Макроикономически причини за преместване на кривата на съвкупното търсене вляво:

А) намаляване на паричното предлагане

126. Макроикономически причини за преместване на кривата на съвкупното търсене вляво:

А) увеличение на ставката на данъка върху дохода

127. Макроикономически причини за преместване на кривата на съвкупното търсене вляво:

А) увеличаване на държавните разходи за социални програми

128. Макроикономическото равновесие в модела на АД-АС е състоянието на икономиката, когато:

А) намерението на всички купувачи да закупят произведения БВП съвпада с намеренията на всички продавачи да предложат обем на агрегираната продукция на дадено ценово равнище

129. Макроикономическото равновесие в модела AD-AS е състоянието на икономиката, когато:

А) обемът на продукцията е равен на общото търсене за него

130. Макроикономическото равновесие в модела AD-AS е състоянието на икономиката, когато:

А) планираните разходи са равни на действителните разходи

131. Мерките, които държавата предприема във фазата на икономически спад:

А) намалява данъчните ставки

132. Действията, които държавата предприема в периода на икономически спад:

А) увеличава публичните разходи

133. Моделът IS-LM се основава на предположението, че:

А) търсенето на пари е функция на дохода и лихвения процент

134. Моделът IS-LM се основава на предположението, че:

А) обемът на инвестицията е функция от лихвения процент

135. Моделът IS-LM се основава на предположението, че:

А) нивото на цените в икономиката не се променя

136 . Равновесният модел на пазара на стоки и услуги предполага, че:

А) равновесието се постига, когато приходите са равни на спестяванията

Б) равновесието се определя от дадена технология за производство на пазара на стоки и услуги

В) равновесието се постига, когато приходите са равни на разходите

D) равновесието определя променените стойности на публичните разходи и данъциД) равновесието зависи от разполагаемия доход

137. Равновесният модел на пазара на стоки и услуги предполага, че:

А) равновесието се постига, когато приходите са равни на спестяванията

Б) равновесието се определя от номиналния лихвен процент

В) равновесието се определя от дадена производствена технология на пазара на стоки и услуги

D) равновесието определя променените стойности на публичните разходи и данъци

E) равновесие се постига, когато S (Y) = I (r)

138. Мотиви на теорията на съкровищницата за търсенето на пари

А) предпазни мерки

139. Мотиви на теорията на съкровищницата за търсенето на пари

А) спекулативни

140. Мотиви на теорията на съкровищницата за търсенето на пари

A) транзакция

141. Недостатъците, свързани с изчисляването на БВП, се дължат на наличието на

А) Препродажба на подлежащи на връщане стоки

142. Недостатъците, свързани с изчисляването на БВП, се дължат на наличието на


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |


Когато използвате този материал, свържете се със bseen2.biz (0.005 сек.)