Случайная страница
О проекте
Полезные cсылки
Други Авто Автоматизация Архитектура Астрономия Аудит Биология Бухгалтерия Военное дело Генетика География геология Государство Дом Другое Журналистика Абонамент СМИ Изобретательство Иностранные языки Информатика Искусство Принтирай История Компьютеры Кулинария Культура Лексикология Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлы Абонамент Сварка Механика Музыка население Образование инсталации Охрана безопасности жизни инсталации Охрана ТРУДА Педагогика Политика Право Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Р дио Регилия Связь Социология Спорт Стандартизация строительство Технологии Торговля туризм Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Ценнообразование Черчение Экология Эконометрика Экономика Электроника Юриспунденкция

V. Вставьте пропущенные думи (ae). Переведите са предложени на русский язык

Читайте также:
 1. D. Определение на звука в слове (начало, середина, конец слова)
 2. Упражнения за урок 3. Искания и оферти / Просьбы предложения. Способы вырази, лексика, примеры.
 3. Упражнения за урок 3. Искания и оферти / Просьбы предложения. Способы вырази, лексика, примеры.
 4. Упражнения за урок 3. Искания и оферти / Просьбы предложения. Способы вырази, лексика, примеры.
 5. I. Перепишите и писмено переведите предложения на русский язык, обръщат внимание на формите и степента на сравняване на приложенията.
 6. I. Перепишите следующие предложения, выпишите из них глагол-сказуемое, определете его видо-временную формуляр. Переведите са предложени на русский язык.
 7. II. Письтелно переведите 1, 2, 3-й абзацы текста.
 8. II. Писмено переведите 2, 5, 6-ой абзацы текста.
 9. III.Выпишите из абзацев 4, 5, 6 словосочетания, в които са дефинирани выражены сущиствительными, и переведите их на русский язык.
 10. IV. Перепишите и письне переведите предложения на русский язык. Подчеркните сложное дополнение.
 11. IV.Выпишите из алтернатива 3 предложения, които се състоят от сравнения и переведите его на русский язык.
 12. PrPf се употребява в техническо предложение, което може да се използва пълноценно в бъдеще, предложено в момента или в кратък срок.2

а) сделки, б) корпорация, в) дефицит, г) ползи, д) служители

1. В международната търговия ... се практикуват различни модели на плащане.

2. Ако една страна купува повече, отколкото продава, тя ще има ...

3. А ... е собственост на лица, наричани акционери.

4. Много ... имат петдневна работна седмица.

5. ... са пари, които правителството предоставя на хора, които се нуждаят от помощ.

Занесете свои отпечатания в таблицата

VI. Переведите письменно слова 1-5. Подберите к словам соответствующие определения.

1. творчески а) обикновено спокоен
2. практичен б) имат много нови идеи
3. спокойна в) правят това, което обещават да направят
4. полезни г) Добре е да не вършите нещата
5. надеждни д) обичам да правя неща за други хора

Занесете свои отпечатания в таблицата

VII. Соедините части предложений (1-4) и (ad):

1. Австрийците следват установения протокол 2. Много фирми, включително някои големи мултинационални компании 3.А компания, която предлага услуга 4.Можете да изпращате пари по телефона

а) на приятели и семейство.b) се нарича доставчик на услуги. в) и очакват другите да направят същото. г) са семейни собственици в Италия. Занесете свои отпечатания в таблицата

VIII. Прочитайте и устно переведите на русский язык весь текст. Письтелно переведите абзац №1

Ролята на правителството в икономиката

1. Във всяка икономика работата на различните фирми трябва да бъде координирана. В пазарна икономика тази координация се постига чрез пазари. Независимо от това дебатът за ролята на правителството в пазарната икономика продължава и въпросът е широко обсъждан в настоящия момент. Една икономика, основана на свободното предприятие, обикновено се характеризира със собствена собственост и инициатива, с относителна липса на участие на правителството. От време на време обаче е намерена необходимост от правителствена намеса, за да се гарантира, че икономическите възможности са справедливи, да се ограничи инфлацията и да се стимулира растежът.2. Правителствата играят голяма роля в американската система за свободни предприятия. Федерален, държавен и местен държавен данък, регулира и подпомага бизнеса. В Съединените щати има агенции, които регулират безопасността, здравето, околната среда, транспорта, комуникациите, търговията, трудовите отношения и финансите. Регламентът гарантира, че бизнесът обслужва най-добрите интереси на хората като цяло.

3. Някои отрасли - например ядрената енергетика - са регулирани по-тясно през последните няколко години, отколкото преди. В други тенденцията е насочена към дерегулиране или намаляване на административната тежест върху икономиката.

4. Американската икономика има традиция на държавна намеса за конкретни икономически цели - включително контролиране на инфлацията, ограничаване на монопола, защита на потребителя, осигуряване на бедните. Правителството влияе и върху икономиката, като контролира паричното предлагане и използването на кредит. Theaimisabalancebudget.

IХ. Прочетете абзац № 2 и отговорете на следния въпрос:

Какво правят федералните и местните власти?

Вариант 5

I. Поставяне на предложения във вопросительную и отрицательную формы:

1. Книжьорите първо записват всички подходящи цифри в списанията.

2. Има различни видове акции.

3. Руската икономика нарасна изключително много след 60-те години на ХХ век.

II. Прочетете предложенията (1-4) и встъпите) в пропуски пропущенные словосочетания (ad):


1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |


При использовании материала, поставете ссылку на Студалл.Огг (0.006 сек.)